Danmark har stærkt brug for en ny regering

Vi står over for et folketingsvalg - et valg af kurs i et samfund og en verden, der er under hastig forandring. Hvilken kurs skal vi vælge, hvem har svarene på tidens udfordringer?

Danskerne kræver i dag frihed til selvudfoldelse. Samtidigt ønsker de at overlade en stor del af ansvaret for børenopdragelse, uddannelse af de unge, pasning af syge og gamle til samfundet. Det kniber dog med vilje til at betale for den ansvarsoverdragelse med fornødne skatter, afgifter og brugerbetaling. Vi er blevet et multikulturelt samfund og har ikke længere en fælles dagsorden for samfundets udvikling. Globaliseringen fjerner traditionelle arbejdspladser i stor hast til lande med lavere arbejdsløn. Det kræver hurtigere og hyppigere omstilling af arbejdskraften i Danmark samt hurtigere idé- og produktudvikling. Hvem har de gode samfundmæssige svar på disse udfordringer? Venstre svar er skattestop og neskæring af den offentlige sektor. Pengene ligger bedst i borgernes lommer, og folk og virksomheder skal have frihed til at folde sig ud. Venstre vil helst overlade til erhvervslivet selv at klare produktudvikling og konkurrenceevne. De mener, at der er behov for mindre kontrol med om denne frihed misbruges til at tryne andre eller blæse på miljøet. De fastlåste skatter og afgifter, der ikke engang er inflationssikret, vil uvægerligt føre til et stadigt ringere offentligt servicetilbud. Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre lover 50.000 flere i beskæftigelse som svar på de mange job vi mister på traditionelle arbejdsområder. Midlerne er en skatteomlægning, der betyder mindre skat på arbejde, og dermed vil der skabes nye job i servicesektoren, og en kraftig strategisk satsning på uddannelses -og forskningsområdet. Vi skal blive mere innovative - også industriens egen forskning og udvikling skal støttes, da mange danske virksomheder er for små til selv at bære omkostningerne fuldt ud. Vi skal trimme dansk og EU-lovgivning så de åbne grænser ikke bliver et problem. Vi skal have en klarere adskillelse mellem stat og religion, og familieretten, arvelove og straffelovene skal harmoniseres i Europa. Vi må sikre, at alle kan læse og skrive og begå sig på flere sprog og i flere kulturer, når de går ud af folkeskolen og gymnasiet. Og vi må sikre, at integrationen af tosprogede elever lykkes i daginstitution og skoler og på arbejdsmarkedet. Det kræver flere penge at fremtidssikre velfærdssamfundet og forvalte det fælles ansvar for børnepasning , uddannelse og pasning af de syge og plejekrævende med god kvalitet i løsningen. Et godt socialt sikkerhedsnet financieret af det offentlige er som nyligt dokumenteret en vigtig konkurrenceparameter for Danmark, og det skal fastholdes. Jeg mener, at Danmark har stærkt brug for en ny regering.