Danmark i krig af solidaritet

I indsatsen mod tyranner og for menneskerettighedser kan man ikke sejle på bekvemmelighedsflag

HJØRRING/AALBORG:"Sover du godt, Fogh?", spurgte et banner i demonstrationen, som modtog statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) udenfor Hjørring Gymnasium i går. Hans tale til de mange hundrede unge indenfor lod formode, at han føler god samvittighed: - Danmark er i krig i Irak for fredens, frihedens og solidaritetens skyld, fastslog han. Modtagelsen af statsministeren blev et minibillede af det delte Danmark, men også af en ungdomsgeneration .Udenfor råbte 30-40 unge slagord mod krigen. I døråbningen blev han hilst af klapsalver fra en skare mindst tre gange større. Og efter talen var klapsalverne massive. Anders Fogh Rasmussen sagde, at krigsdeltagelsen har været en svær beslutning. - De rystende billeder af ofrene påvirker os alle, en påmindelse om, at krig må være den absolut yderste udvej. Men det ville også være en alvorlig beslutning ikke at gøre noget. Billederne viser jo ikke, hvordan Saddam Hussein i mere end 20 år har undertrykt sit folk, men rapporterne fra Amnesty International fortæller det: I fængslerne får hans modstandere skåret ører og arme af, deres øjne bliver presset ud, de bliver tortureret med strøm, hans sikkerhedhedsstyrker forfølger og voldtager de fængsledes familier. Anders Fogh Rasmussen motiverede i klar og pædagogisk tale krigen og Danmarks deltagelse i en række punkter: Saddam er en trussel mod verdensfreden, han brugte giftgasser mod kurderne og besatte Kuwait, han var tæt på at udvikle atomvåben og har langtrækkende missiler, han har huset terrorister, han undertrykker landets egen befolkning, tusinder, der tortureres i Iraks fængsler gang på gang har han krænket FN. - Gør man ikke noget mod en type som Saddam Hussein, får han lov at fortsætte sit undertrykkende regime, fatslog Anders Fogh Rasmussen, og drog en historiske parallel til "tossegode europæiske politikeres" passivitet overfor Hitler. Moralsk forsvar Talen til de unge i Hjørring, og senere på dagen til medlemmerne af Aalborg Industri- og Handelskammer, var et moralsk forsvar for krigen. - Noget af det dyrebareste står på spil, frihed, fred, respekt for menneskerettigheder. I denne situation kan man ikke sejle under bekvemmelighedsflag. Det handler om solidaritet, forklarede han, og pegede på de gange, USA har hjulpet Europa - 2. verdenskrig, den kolde krig, Balkan. I sin tale i Aalborg Industri- og Handelskammer uddybede han sin proatlantiske holdning og erklærede han sig "dybt, dybt uenig" i det synspunkt, at Danmark skal bygge sin sikkerhedspolitik på Europa. - Kan Frankrig hjælpe os, hvis det skulle komme dertil? Vil de? Kan Tyskland - og vil de? Nej. Kun én magt kan garantere Danmarks sikkerhed: USA.Vi er ikke villige til at betale prisen for vor egen sikkerhedspolitik. I Østeuropa véd de af erfaring, at de ikke kan løber an på, at Vesteuropa garanterer deres frihed og sikkerhed. Det var USA, der holdt stand under den kolde krig. - Hvor langt skal man gå i forsvaret for menneskerettighederne, spurgte en elev i Hjørring. - Menneskerettighederne er aldrig et internt anliggende. En gang imellem må gribe ind udefra som det skete på Balkan. Og Saddam er en af denne verdens værste slyngler, fastslog han. Men han gjorde også klart, at et lille land som Danmark ikke vil kunne deltage i en indsats mod tyranniske regimer overalt på kloden. Man skal ikke vente Danmark som deltager i en evt. invasion i Nordkorea. Men i Irak er der et større perspektiv - næste skridt skal være en fredsordning i Israel. En anden elev spurgte om oliens rolle for krigen. - Dette er ikke en militær aktion for at sikre Vestens herredømme over Iraks olie. Den tilhører det irakiske folk. Han fastslog også, at der ikke bliver tale om, at Vesten vil benytte olieindtægter fra Irak til at genopbygge landet. - USA kommer til at bidrage med kæmpebeløb, og de andre lande i alliancen , herunder Danmark, vil også komme til at betale for genopbygningen, sagde han. Eleverne mødte i Hjørrring et velforberedt publikum af unge med masser af spørgsmål, koncentreret om krigen. I Aalborg Industri og Handelskammer blev der spurgt om statsministerens opfattelse af byens parkeringsafgifter.

Forsiden