Betalingsmidler

Danmark i toppen af EU

KØBENHAVN:Danmark havde i 2004 det største overskud på statsbudgettet af samtlige 25 EU-lande. Overskuddet var på 2,3 procent af bruttonationalproduktet (BNP), fremgår det af nye tal fra Danmarks Statistik mandag. Tallene viser, at det står sløjt til i EU, når det gælder landenes overholdelse af europagtens grundlov, stabilitets- og vækstpagten. Ud over Danmark havde kun fire andre lande - Sverige, Finland, Estland og Irland - overskud på statsbudgettet, og ud af dem er de tre lande ikke medlem af euroen. Det gælder Sverige, Danmark og Estland. 10 lande ikke kunne overholde europagtens krav om, at underskuddet på statsbudgettet kun må udgøre tre procent af landets BNP. Blandt dem er de fire gamle EU-lande Tyskland, Italien, Frankrig og Grækenland. I folketal udgør de fire lande 55 procent af hele euro-området. Også europagtens bestemmelser om gældens størrelse overskrides i stort omfang. Kun halvdelen af de 12 euro-lande kan præstere en gæld, der i størrelse er indenfor euro-pagtens krav om at gælden ikke må overstige 60 procent af landets BNP. De seks lande, som ikke overholde kravene, er Grækenland, Italien, Belgien, Tyskland, Frankrig og Østrig. De seks lande tegner sig for 60 procent af det samlede folketal i euroområdet. Danmark ligger lunt i svinget med en gæld, der i 2004 udgjorde 43,2 procent af BNP. Ud af de 17 lande, der opfylder gældskriteriet, er de 11 lande ikke medlem af den fælleseuropæiske valuta, euroen. Ses der på gælden under ét er den stigende. I de 12 euro-lande er gælden steget fra 70,4 i 2003 til 70,8 procent af BNP i 2004. I samtlige 25 EU-lande er gælden i samme tidsrum steget fra 63,0 til 63,4 procent af BNP. I modsætning til gælden er underskuddene på statsbudgetterne under ét faldet fra 3,0 i 2003 til 2,7 procent af BNP i 2004. I samtlige 25 EU-lande er underskuddene faldt fra 3,0 i 2003 til 2,6 procent af BNP i 2004. /ritzau/