EMNER

- Danmark kommer til at eje hele verden

Thor Pedersen gav den som stand-upper, skolemester og glad mand, da han præsenterede sit oplæg til finanslov

KØBENHAVN:Vi bør alle glæde os. For det går så godt i Danmark. Finansminister Thor Pedersen (V) var svært selvsikker over såvel regering som økonomi, da han tirsdag klokken 11 præsenterede sit oplæg til finanslov i ministeriets Rentekammersal. - Jeg må beklage, at overskuddet bliver 13,5 milliarder kroner højere end forventet i maj, konstaterede han tilfreds, Tal i milliardklassen føg rundt i rummet, for det meste krydret med en joke eller anekdote om forandringen og fremgangen siden sidste regering. - Over tid ender vi med at eje hele verden, smålo han, da grafen med danskernes aftagende udlandsgæld og stigende tilgodehavender flimrede på to opstillede skærme. Der var ingen ende på de positive grafer. Thor Pedersen var tæt på at placere sig selv og økonomien blandt loftets festende stukengle. - Der er så meget at glæde sig over, som han sagde. 54 sider i minuttet Ville man være velforberedt til finansministerens lektion i dansk husholdningsøkonomi, måtte der flittighed til. Ministeriet startede den officielle udlevering af de 2,5 kilo tal og tabeller klokken 10. Med 3274 sider skulle der skimmes 54 sider per minut, hvis man ville det hele igennem før timen. Enkelte havde ikke så travlt. Til gengæld var øjnene omkranset af rande efter en nat med en tiltusket kopi af forslaget. Politikere kan have svært ved at holde noget hemmeligt ret længe. Hænder røg i vejret, i det sekund ministeren sluttede sin enetale. Lynhurtigt skete et rolleskift. Fra julemand til skolemester. Journalisterne belæres en efter en om tallenes sammenhæng, helst med lange, talrige og lettere forfløjne svar. Nej, vi kan ikke styre kommunerne. Nej, vi svigter ikke lejerne ved at tage fra Landsbyggefonden. Skal kommunerne kunne straffes for ikke at overholde indgåede aftaler? Vi kan måske indføre nogle ”hjælpeforanstaltninger”. Snart efter var han færdig. Tv-folkene løb ud for at nå deres 12-nyheder, mens resten stormede talerstolen for at få deres solocitater. Nok var pressemødet slut - men spillet om årets finanslov er kun lige gået i gang.