Danmark overlader irakere til prostitution

Mens Danmark tøver med at modtage irakiske flygtninge, bliver de i stigende omfang ofre for prostitution og børnearbejde i Iraks nabolande.

Samtidig belaster de svageste af to millioner irakiske flygtninge i Syrien og Jordan nabolandene så meget, at det er svært at hjælpe resten. Den danske nærområdestrategi er derfor en skæbnesvanger misforståelse, mener regeringerne i både Syrien og Jordan. - Det er vigtigt, at nabolandene forbliver meget stærke, så vi er i stand til at tage os af de resterende flygtninge, siger Hala Bsaisu Lattouf, minister for social udvikling i Jordan. Danmarks strategi går ud på at hjælpe irakerne via udviklingsbistand til nabolandene i stedet for at modtage flygtninge. Fra 2003 til og med 2007 har Danmark i gennemsnit kun modtaget fire irakiske flygtninge fra FN årligt. Læs mere i NORDJYSKE søndag.