EMNER

Danmark sikret stor indflydelse

EU:Hanne Dahl fra Junibevægelsen 3.2., at det er de store lande der styrer udviklingen i EU. De mindre lande, herunder Danmark har en begrænset indflydelse. Bl.a. henviser hun til sagen om stabilitetspagten, hvor to store lande Frankrig og Tyskland ikke fulgte spillereglerne i EU. Nu kan man altid remse en række mere eller mindre relevante emner op, som skal belyse om Danmark har indflydelse på processen i Bruxelles. Faktum er imidlertid, at Danmark gennem sit arbejde i EU har en lang række muligheder for at påvirke lovgivningsprocessen. Vigtigst er ikke altid, hvor mange stemmer de enkelte lande har, men forledes de formår at udbytte forløbet inden ny lovgivning vedtages. Her står Danmark godt. Hanne Dahl nævner, at de store lande bruger trusler og afpresning. Det er korrekt, at der har været eksempler på dette, men det er ikke den almindelige arbejdsmetode i EU-systemet. Men når det forekommer skal der naturligvis sættes en stopper for det. Sagen om stabilitetspagten er et meget uheldigt eksempel på, at nogle lande tilsidesætter gældende regler i EU. Hvis reglerne i stabilitetspagten viser sig at være umulige at overholde, må man ændre reglerne – ikke bryde dem. Reglerne er lavet udfra et politisk kompromis, og kan således forhandles igen politisk. Det er derfor også glædeligt, at Kommissionen valgte at anlægge sag mod finansministrene fordi de tillod dette. Reglerne skal overholdes af alle - store som små lande.Som et mindre land i EU, har Danmark en hel klar interesse i, at institutioner og regler er skruet sammen, så de beskytter og varetager alle medlemslandes interesser. Derfor er det også afgørende, at den nye forfatning snarest kommer på plads. Sker det ikke, er der nemlig en alvorlig risiko for, at de mindre lande på sigt mister indflydelse. Uden en forfatning, vil de store lande danne deres egne små klubber og lader hånt om de små landes interesser. Der er allerede tegn herpå. De store lande holder en række uformelle møder, hvor de store linier diskuteres. Grunden er dels, at de store lande er bange for at dynamikken forsvinder fra samarbejdet dels, at de nuværende regler for EU, som beskrevet i Nice-traktaten, ikke er tilstrækkelige. Forfatningen er derfor yderst vigtig at få på plads, så grundlaget for EU er klart og præcist både for store som små lande.