Danmark skal gå forrest

VERDENSØKONOMI: Danmark skal gå forrest og sætte en offensiv global dagsorden. Derfor stiller vi forslag om oprettelse af en ny økonomisk finansieringsmodel, Den Globale Ramme til afløsning af den nuværende MIljø- FReds- og STAbilitetsramme (MIFRESTA-rammen). Der er behov for at styrke opbygningen af den globale retsorden, af de internationale organisationer, og af de globale offentlige goder som et bæredygtigt miljø, sundhed, fred, stabilitet, demokrati og et stærkt internationalt handelssystem. Det er opgaver, der ikke kun vil være til gavn for verden - men i høj grad også til gavn for Danmark. Den Globale Ramme skal anvendes til at løse globale miljøproblemer, sikre den globale fred, stabilitet og sikkerhed, herunder udbrede demokrati, løse globale sundhedsproblemer samt andre prioriterede formål. Pengene skal anvendes til initiativer i alle lande udenfor EU eller OECD. Samtidig skal Den Globale Ramme gøre op med den uklare opdeling i finansieringen af Danmarks globale indsatser. Under VK-regeringen er u-landsbistanden og MIFRESTA-midlerne blevet skævvredet og sammenblandet. Penge fra udviklingsbistanden, der skulle gå til at bekæmpe verdens fattigdom, går til at mindske de globale miljøproblemer og sundhedsproblemer. Og penge fra MIFRESTA-rammen, der skulle anvendes til at afhjælpe flygtningeproblemer rundt omkring i verden, anvendes til at betale for indkvartering, sagsbehandling og integration af asylansøgere i Danmark. Det er skabt en forvirring om finansieringen og prioriteringen af Danmarks globale indsatser, som det er på tide at gøre op med. Den Globale Ramme skal udgøre 0,5 pct. af den danske bruttonationalindkomst (BNI). Udviklingsbistanden skal snarest genoprettes til at udgøre en pct. af bruttonationalindkomsten.