Betalingsmidler

Danmark slipper billigt

BRUXELLES:Selv om danskerne er en af Europas rigeste befolkninger, målt i indkomst per indbygger, slipper Danmark stadig næsten gratis fra sit medlemskab af Den Europæiske Union. Svenskerne må derimod betale så meget, at 'EU-kontingentet' med jævne mellemrum fører til arrige politiske debatter i Stockholm. Sidste år kostede EU-medlemskabet "kun" Danmark godt 1,2 mia. kr. (165 mio. euro). hvilket var et solidt prisfald i forhold til 2001, da medlemskabet kostede 1,7 mia. kr. (229 mio. euro). Beløbene er nettotal, hvilket betyder, at Danmarks betalinger til EU er fratrukket indtægterne fra Bruxelles. For Danmarks vedkommende består indtægterne næsten udelukkende af støtte til landbruget.I 2002 modtog Danmark brutto knap 10,6 mia. kr. (1,4 mia. euro) fra EU. De store støttemodtagere er fortsat Grækenland, Spanien, Portugal og Irland, som hvert år får overført milliarder af euro fra EU's strukturfonde til bygning af veje, offentlige institutioner og anden infrastruktur. /ritzau/