Danmark tæt på rekord i testikelkræft

Danmark er på vej til at sætte en kedelig rekord. Danske mænd er statistisk set blandt de mest udsatte i verden for at få testikelkræft.

  • 274 danske mænd fik konstateret testikelkræft i 2003 (Estimerede tal fra Cancerregistret)
  • Cirka 300 mænd blev ramt af sygdommen i 2004. (Skøn af Kræftens Bekæmpelse i deres blad "Tæt på kræft") Overlæge og professor Niels E. Skakkebæk fra Rigshospitalet, der er en af verdens førende testikelkræfteksperter, bekræfter tendensen, men fortæller også, at man ikke ved, hvorfor lige Danmark ligger så højt på listen. - Der kan ikke siges meget om det, men alt tyder på, at det er miljøbetinget. Siden man i 1943 indførte Cancerregistret er der sket en fire-dobling i forekomsten af testikelkræft. Når den stigning kommer så hurtigt, så er det næppe noget genetisk, men derimod noget livsstilmæssigt, mener Niels E. Skakkebæk. Det er altså udefrakommende faktorer, der er skyld i stigningen - og forurening med hormonforstyrrende stoffer som pthalater og pesticider er under mistanke for at udløse kræften, siger overlægen.
  • Selv om testikelkræft er en sjælden sygdom er det den kræftform, der i Danmark hyppigst rammer mænd mellem 15 og 40 år. - Alt tyder på, at anlægget for testikelkræft opstår allerede i fostertilstanden. Det ligger så i dvale, indtil man kommer i puberteten. Den typiske alder for en testikelkræftpatient er mellem 20 og 45 år. Det er meget sjældent, at man får testikelkræft, når man er over 50 år, siger Niels Erik Skakkebæk. Mens testikelkræft tidligere var en sygdom med meget høj dødelighed, har udviklingen af kemoterapien forbedret overlevelses-chancerne betydeligt. Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at chancen for at overleve er over 90 procent. Til gengæld er der andre ubehagelige bivirkninger. Sygdommen kan påvirke frugtbarheden, og nogle gange må testiklerne helt bortopereres. - Derudover kan seksualfunktionen blive påvirket. Hvis der er seksuelle problemer kan man dog efterbehandle med hormoner, fortæller Niels E. Skakkebæk.