Danmarks JordbrugsForskning fyrer 38

København, tirsdag /ritzau/ Danmarks JordbrugsForskning skærer staben ned med 38 medarbejdere. Det sker på baggrund af årets første økonomiske resultatprognose for 2003 og 2004, oplyser direktør Arne Jensen. Fyringerne er fordelt på alle DJF's forskningscentre, men går hårdest ud over Foulum og Flakkebjerg, hvor der forsvinder henholdsvis 22 og 9 medarbejdere. Bygholm og Årslev vinker farvel til 5 og 2. Danmarks JordbrugsForsknings direktion beklager, at det er nødvendigt med fortsat reduktion af personalet. I perioden 2000-2003 vil DJF have sagt farvel til sammenlagt 200 medarbejdere, svarende til knap 20 procent af den samlede medarbejderstab. Direktør Arne Jensen er ked af, at forskningen i Danmark ikke prioriteres højere. På DJF må man nu indsnævre den faglige profil yderligere, i takt med at der skæres ned på de offentlige bevillinger til forskning i jordbrug og fødevarer, siger han i en pressemeddelelse. I fremtiden vil indsatsen blive koncentreret om de forskningsområder, hvor der kan hentes ekstern finansiering. /ritzau/