EMNER

Danmarks natur lidt fattigere

To karplanter, en svamp og en lavart er forsvundet

Den danske natur er blevet et par plantearter fattigere. Siden seneste status i 1997 er fire arter forsvundet, nemlig de to karplanter fåblomstret star og strandstar, svampen Naucoria pseudoamarescens og lavarten fjeldbæger. Det fremgår af den opdaterede rødliste over planter og dyr, som Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet netop har offentliggjort. Forskerne har gennemgået i alt 1256 arter af danske insekter, svampe og karplanter. Deres status viser, at hver tredje art, hvor der findes tilstrækkelige data, er truet i større eller mindre grad - eller helt forsvundet, oplyser seniorbiolog Peter Wind. - Det er guldkornene i den danske fauna og flora - dem, der oprindelig har været specialister. Vi får mange nye arter ind, men det er dem, der findes alle andre steder, og som breder sig på bekostning af specialisterne, siger Peter Wind. Naturen forandrer sig Siden 1850 har vi, ud over de fire nye forsvundne arter, mistet 36 arter af tæger, humlebier, svampe, laver og karplanter. 272 arter er truet i større eller mindre grad. 614 arter er vurderet som ikke-truede, mens data var for utilstrækkelige til at vurdere de øvrige 330 arter, fortæller rødlisten. Hovedårsagen til, at dyr og planter uddør, er, at deres levesteder forandres eller forsvinder. Det er ofte menneskenes skyld, men ikke altid, for naturen forandrer sig også til stadighed, siger Peter Wind. Den forsvundne fjeldbægerlav levede på et hedeområde på Sydsjælland, som er blevet ødelagt af menneskelig aktivitet, mens strandstar fandtes på Jyllands nordligste spids ved Skagen. Strandstar, der blev opdaget i 1990, opgav ævred, fordi der kom for meget saltvand ind over dens omgivelser. Den aktuelle revision af den danske rødliste begyndte i 2003. Der er indtil nu gennemgået 6787 arter, og inden årets udgang venter biologerne at have klaret yderligere 2000, hvorefter revisionen betragtes som gennemført. Næste status kommer i 2015.