Natur

Danmarks naturkanon

"Kanon" betyder rettesnor, regel eller forbillede. Danmarks Naturkanon skal derfor bestå af det, som nogen har udpeget som det bedste eller vigtigste. Naturkanonen skal fortælle om hele Danmarks natur og vil bestå af blandt andet særligt udvalgte steder, naturtyper, plante- og dyrearter. Planen er, at kanonen skal udbrede kendskabet til den danske natur, bidrage til at give os flere naturoplevelser, understøtte den folkelige debat og kunne bruges i undervisning. Her i foråret har alle kunnet komme med forslag til, hvad der skal med i naturkanonen. Der er indkommet 1400 forslag. Et naturkanonudvalg med 17 deltagere skal nu vælge forslag ud. Den endelige naturkanon ventes klar til efteråret. Kilde: Skov- og naturstyrelsen