Danmarks ry på spil

Fanden er løs - Pia Kjærsgård som udenrigsminister. Før valget har flere borgerlige toppolitikere givet udtryk for, at det måske er fint med DF i regering.

Jeg har som vælger ret til at få klar besked. Skal DF med i en regering eller ej? Siger Løkke ja, er udsigten til, at Danmark bliver boykottet og isoleret af hele Europa overhængende. Den borgerlige regering har, siden den kom til magten i 2001, været totalt og pinligt afhængig af DF's stemmer. Både ligheds- og frihedstanker hos Venstre er tilsidesat for lumpne kompromiser specielt på indvandrer- og retsområdet. Også hos de Konservative har samarbejdet med DF kostet på anstændighedskontoen. Tidligere konservativ minister Palle Simonsen har ligeud sagt, at De Konservative ikke kan være deres politik bekendt. Nu lader det til, at VK vil gå planken ud og bøje sig for DF's ministerønsker og lade DF få regeringsindflydelse. Konsekvenserne vil være alarmerende. Tænk hvad der ville ske med Pia Kjærsgaard som udenrigsminister: Ud over hendes mangel på dannelse og uddannelse vil DF's udtalelser i Danmarks navn være pinligt ud over alle grænser. Nogle af de Udtalelser der er kommet fra DF er totalt uhørte i Tyskland. Totalt utænkelige. Forleden afviste England Geert Wilders, der ville rejse ind i England. Begrundelsen var den helt legale, at han ville forårsage uro og uorden i det Engelske samfund. I Tyskland skrider man ligeledes kraftigt ind over for partier, der som program diskriminerer deres medborgere. Vær helt sikker på at vi som samfund vil miste tyske handelspartnere og tyske investeringer hvis indvandrerfjendske budskaber udspys som Danmarks officielle politik af Pia Kjærsgaard. I Sverige har der just i landsdækkende tv mellem Mona Sahlin og den borgerlige Statsminister Fredrik Reinfelt været enighed om ikke at samarbejde med Sverigedemokraterne. De har begge sagt, at de ikke vil røre Sverigedemokraterne med en ildtang. Alt i alt ser udsigterne for dansk renommé, eksport og investeringer rigtig dårlige ud med en Pia Kjærgaard som f.eks. udenrigsminister. Ingen af vores tre største eksportmarkeder vil kunne forstå Danmark. Dermed også udsigt til tab af arbejdspladser. Tør Lars Løkke det ? Jeg vil meget gerne have svar inden valget.