Danmarks sidste store marinemaler kom fra Aalborg

Interessen for skibe kom fra faderen

NORDJYSKE Stiftstidende bragte d. 27.12. sidste år et foto af et tryk af et maleri. Trykket var blevet fundet i et antikvariat i København. Maleriets titel var "Parti af Østeraa i Aalborg. Til højre det Nye Kompagnihus". Ophavsmanden til billedet var marinemaleren Vilhelm Karl Ferdinand Arnesen (1865-1948). Han havde gode forudsætninger for at male en tro skildring af Østeraa, idet han havde trådt sine barnesko omkring dette område. Vilhelm Arnesen blev født i Flensborg. Da han var 3-4 år gammel flyttede familien til Aalborg, nærmere betegnet Ved Stranden 3. Her flyttede man ind i en lejlighed i en statelig bindingsværksgård, der lå på hjørnet af Ved Stranden og Maren Turis Gade. Gården havde i sin tid tilhørt den adelige Helvig Kaas til herregården St. Restrup, der brugte den som byejendom, men i Arnesens barndom, blev den drevet som købmandsgård. I 1895 blev der rejst en nybygning på stedet, og det er her spisestedet "K som kok" har til huse i dag. Interessen for skibe havde Arnesen arvet efter faderen, der var skibsfører. Og når han sad og snittede skibsmodeller, fulgte drengen det med en levende interesse. Den lille Vilhelm fik et tegnebord ved vinduet i dagligstuen, herfra havde han en glimrende udsigt over Limfjorden og kunne følge alle de skibe, der anløb Aalborg. Adskillige af dem kom ned på papiret. En dag viste han én af sine tegninger til en ung mand, der var ansat på et skibsmæglerkontor, kontoristen gav tegningen videre til kaptajnen, som købte den for en krone. Det var Arnesen debut som marinemaler. Kaptajnen sagde: "Lad Drengen i Aalborg male Jeres Skib! Han kan få det at ligne noget saa livagtigt". En dag ramte ulykken familien, faderens skib "Falken" sejlede ind i en lægter i Rostock. Lægteren blev læderet og sank, men ingen mennesker kom noget til. Da faderen ikke havde haft en anerkendt lods ombord, fik han ikke krone af forsikringen. Pludselig stod han som en håbløst forgældet mand med kone og fem børn. Vilhelm Arnesen, der på dette tidspunkt var i konfirmationsalderen, kunne nu skrinlægge alle sine planer om at blive kunstner. Brændevinsbrænderen Harald Jensen i Aalborg havde ladet drengen kopiere et par af sine malerier og meddelt forældrene, at han havde talent. Men som sagt, kunstnerdrømmene kunne han godt glemme alt om nu. Ved Harald Jensens mellemkomst kom Vilhelm Arnesen i malerlære i København. Her supplerede han sine få skillinger ved at male billeder fra bl.a. Nyhavn og sælge dem. Efter nogle år flyttede forældrene også til hovedstaden, og Arnesen fik logi hos dem. I 1884 blev han malersvend, men han havde kun én eneste ting i hovedet, og det var at komme ind på Kunstakademiets modelskole, og det lykkedes da også for ham samme år. Han forlod akademiet fire år senere uden afgang. Arnesen havde sendt et par billeder ind til Charlottenborgs juleudstilling i1885 og havde fået dem antaget og også solgt. I nogle år sejlede han med faderen på forskellige togter og gjorde i massevis af studier. Der var rift om hans billeder. Han dyrkede naturalismen og havde en fabelagtig evne til at skildre himmelrefleksernes spejling i bølgedalene. To gange vandt Arnesen den neuhausenske pris. Og det var jo netop denne pris Harald Jensens far havde pålagt sønnen at vinde, hvis han ville fortsætte sin kunstnerkarriere. Det mislykkedes for ham, og han måtte rejse til Aalborg for at blive brændevinsbrænder. Arnesen tog et lån til sin første udenlandsrejse, som gik rundt om i Europa. I Amsterdam blev hans forkærlighed for hollandsk kunst grundlagt. Marinemaleren følte sig åndeligt beslægtet med søofficererne, og ad denne vej fik han flere invitationer til at deltage i udlandstogter. I 1894 fik han en invitation til at sejle med korvetten "Dagmar" til Middelhavet. Her traf han Prins Carl, der var med som søofficer. Prinsen var søn af Frederik d. 8. og blev senere Norges konge under navnet Håkon d. 7. Det blev til et livslangt venskab mellem prinsen og maleren, og han blev indlemmet i de kongelige kredse. Senere fulgte han prins Carl og prinsesse Maud på deres færd til Norge som landets kongepar. H.N. Andersen, stifteren af Østasiatisk kompagni, inviterede Arnesen med til Østasien, det var i perioden 1899 -1900. Det blev også til et togt med kong Frederik d. 8. til Island. På alle rejserne lavede han studier til malerier, selv om stormen peb og hylede om ørerne på ham. I Aalborg er Vilhelm Arnesen repræsenteret på Historisk Museum med en akvarel, han lavede som tolv-årig. Den forestiller skonnertbriggen Hortensia af Aalborg. Allerede her ser man hans talent for at male en naturtro havoverflade. Museet ejer også en affotografering af maleriet "Fra Limfjorden". Nordjyllands Kunstmuseum har to malerier af Arnesen. Et med titlen "Fra Københavns Havn", som har været vist i den nyligt nedtagne Harald Jensen-udstilling samt maleriet "Fra Limfjorden". Sidstnævnte er udlånt til Aalborg Kommune og hænger på førstesalen i administrationsbygningen på Boulevarden. Det er et smukt billede med et kalejdoskop af blå farver. Og her ser man igen hans uovertrufne evne til at afspejle himmelens reflekser i bølgedalene. På fjorden sejler et dansk og et svensk skib. Inde på land ses ikke mindre end tre kirketårne tilhørende Vor Frue Kirke, Budolfi Kirke samt Vor Frelsers Kirke. Vilhelm Arnesen startede sin karriere med at ligge og padle i et dejtrug i fjorden og endte som Danmarks sidste, store marinemaler. Og det skal da også nævnes, at han malede flere søhistoriske billeder. Bl. a. "Slaget ved Øland", med en detaljerigdom uden lige. Maleriet hænger på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg i Hillerød.