Danmarks vilde storke er uddøde

AALBORG:Det har været på vej længe, men nu er der ingen vej udenom længere. Danmarks førende storkeekspert erklærer officielt den hvide stork for uddød i den danske natur. 2007 blev tilsyneladende det sidste år med vilde, hvide storke i den danske natur. Frem til 2000 blev der årligt udruget vilde storkeunger i Danmark. Men siden da har man ikke hvert år kunnet se storkeunger her i landet. I 2008 er ingen storkereder i Danmark beboet af indfødte, vilde storke. Landbrugslandet er blevet for ensformigt og fødefattigt for storkene. - Vi må konstatere, at der i 2008 ikke er nogen storke af vild oprindelse i de danske reder. Så jeg vil i år erklære den oprindelige danske storkebestand for uddød, siger storkeeksperten Hans Skov til Dansk Ornitologisk Forenings nyhedsbrev. I over tre årtier har han fulgt afviklingen af den danske storkebestand, der i 1970 talte 40 par. Storkebestanden i Danmark toppede midt i 1800-tallet med op imod 10.000 ynglepar. Vegger uden gevinst Ikke engang de mest legendariske storkereder i domkirkebyen Ribe, grænsebyen Rudbøl og på skorstenen hos smeden i Vegger, der har huset storke i 71 år i træk, har i år kunnet trække storke til. Og det er ikke, fordi storken ikke trives andre steder, for det gør den ifølge Hans Skov i de fleste af vores nabolande i en grad, så den samlede bestand i verden er vokset til over 165.000 par. Under 50 kilometer fra den dansk-tyske grænse er der i landsbyen Bergenhusen i år 18 par storke på rederne. Og der er beboede storkereder i Holzacker og ved Schafflund blot 10 kilometer syd for grænsen. - Forklaringen er enkel. Landbruget syd for Danmark drives langt mere ekstensivt og storkevenligt med vedvarende græsarealer, høslæt og kreaturer i det fri, end det er tilfældet i det danske industrilandbrug, siger Hans Skov. Storbrug en fjende Storken forsvinder, når det ekstensive og varierede landbrug med husdyrhold bliver afløst af højt mekaniserede storbrug med monokulturer af vidtstrakte kornmarker og raps, der sprøjtes og gødes intensivt, siger storkeeksperten. Kun i Gundsølille ved Roskilde er der en beboet storkerede uden unger. Men storkene i parret stammer fra det skånske storkeprojekt, der bygger på avl af importerede storke og er altså hverken oprindelige eller vilde danske storke i klassisk forstand. Trods den manglende lyst til at slå sig ned på vore kanter har det ikke skortet på overflyvninger. I april og maj er der set måske flere end 100 storke på træk rundt i landet. Men ifølge Hans Skov er de alle vendt om og er fløjet sydpå igen. Ikke én af de over 200 kunstige danske storkereder lokkede dem. /ritzau/

Forsiden