Frederikshavn

Danmarkshoroskopet i Teosofisk Forening Frederikshavn

Onsdag den 15. oktober holder Teosofisk Forening Frederikshavn foredrag om Danmarkshoroskopet ved Kim Pedersen. Denne aften sættes Danmarkshoroskopet op, og vi ser, hvad det kan fortælle os om Danmarks skæbne og udfordring (herunder velfærdssamfundets forhold til sygdom og sundhed), og vi ser, hvad det kan fortælle os om, hvad der vil komme af udfordringer til det danske samfund. Hvordan opfører vi os som danskere, og hvilken påvirkning har astrologien på de ting vi gør, og de ting, der sker omkring os i samfundet. Det gælder både den måde vi er på i vores hjem og på arbejdet, samt hvordan vi er som personer og i forhold til andre mennesker. Ser man på danskerne, har vi vores måde at være på, lige som andre nationaliteter har deres. Der kan i visse tilfælde være store forskelle fra de normer og regler, vi finder landene imellem. Kommer disse forskelle kun, fordi vi lever i forskellige lande, eller er der større påvirkninger, som indvirker på os. Det kan astrologien fortælle noget om. Disse ting kan vi få en pejling på, ved at kikke på det danske horoskop. Hvordan er den danske nationalitet - også i forhold til andre lande, samt de alliancer vi indgår i omverdenen? Hvorfor er der så stor forskel på de forskellige nationaliteter? Hvorfor har vi så svært ved at samarbejde landene imellem? Vi sammenholder horoskopet med åndsvidenskabens bud på klodens udvikling. Vi stiller spørgsmålet om globaliseringen er starten på en ny verdensregering? I den forbindelse ser vi på Danmarks forhold til EU og FNs horoskoper.