Aalborg

Dannebrog et symbol på danskhed

BRØNDERSLEV:- Dannebrog har stadig en fornem plads i den globaliserede verden, vi har. Det konstaterede folketingsmedlem Birgitte Josefsen (V) i sin tale ver flagfesten ved Brønderslev Rådhus. - Tænk bare, at der ikke kan gennemføres en landskamp i fodbold, en håndboldkamp eller en Olympiade, uden at Dannebrog også spiller en stor rolle. - Og hvem kan sige sig fri for ikke at mærke en lille genkendelsens glæde ved at se dannebrog på bagsmækken af en bil, når vi om kort tid drager ud på ferie hos vore europæiske naboer. det giver lidt tryghed i uvante omgivelser. Birgitte Josefsen understregede, at hun af disse årsager heller ikke er bange for, at den danske nationalitet skal blive rendt over ende af globaliseringen. - Jeg tror på, at vi danskere er parate til at møde globaliseringens udfordringer. det vil ske med afsæt i den ballast, vi skal have med en god, dansk uddannelse og med vore danske værdier, - Vort ikon vil være et dannebrogsflag eller mærke, der afslører vor danske baggrund, som vi stadig har grund til at være stolte af. En halv snes foreninger var mødt op med deres faner, og de var med i optoget fra rådhuset til kirken, hvor der blev holdt gudstjeneste. I spidsen for fanerne gik Brønderslev Brass Band. Der var også folkedansere og idrætsfolk med i optoget.