Dannebrog har stor betydning

Visse kredse i Danmark og i Europa vil have kristne symboler fjernet fra det offentlige rum, dels fordi man vil modarbejde kristendommen,...

... og dels fordi man drømmer om et multikulturelt samfund, hvor kristendommen ikke skal have større betydning end andre religioner, som f.eks. islam. Helt grotesk blev det, da man forsøgte at forbyde krucifikserne i de europæiske skoler. I Danmark ville disse kredse få et stort problem med vort lands største, nationale symbol, Dannebrog. For vort smukke, rød-hvide nationalflag er jo et korsflag, og korset er vel det stærkeste kristne symbol, der findes. Det er verdens ældste nationalflag, som i følge overleveringen faldt ned fra himlen på Valdemars Dag, den 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse, da Valdemar Sejr var i gang med at erobre Estland. Dannebrog er ikke blot kongemagtens og statens symbol, men i høj grad også befolkningens symbol på dette at være dansk, men på vidt forskellig måde. Når kolonihavefolket åbner sæsonen, hejses Dannebrog i alle haverne. Når der spilles landskamp i Parken, bliver der viftet med Dannebrog, og når det danske mindretal i Sydslesvig holder årsmøder, vajer Dannebrog over alt i landsdelen. Men da de allierede styrker på D-dag den 6. juni 1944 gik i land i Normandiet, var Dannebrog ikke med blandt de mange allierede flag. Derimod var Dannebrog med på Østfronten, hvor Frikorps Danmark kæmpede på tysk side mod Sovjetunionen. Kun på grund af den lille danske modstandsbevægelses indsats, kom Danmark over på den rigtige side af "kridtstregen", på de allieredes side. Dannebrogs betydning som nationalt symbol har nok aldrig været større end i grænselandet. Da min oldemor i 1880'erne var på højskole, boede hun sammen med en pige fra Sønderjylland, der på dette tidspunkt hørte under Tyskland. Det gjorde et stort indtryk på min oldemor, da den sønderjyske pige fortalte, at det hjemme i Sønderjylland var forbudt at flage med Dannebrog, men de havde alligevel et flag gemt i en kommodeskuffe, og det blev hængt op i stuen ved særlige begivenheder. - Det blev begyndelsen til min families store interesse for den sønderjyske sag. Dannebrog har altid været med ved sorg og glæde for den enkelte dansker og for den danske nation. Ved folkeafstemningerne i 1920 om grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland var der Dannebrogsflag på alle de danske afstemningsplakater, og da Christian den 10 senere red ind i det genvundne Sønderjylland, var han omgivet af blafrende dannebrogsflag. For to dage siden, den 5. maj, gled Dannebrog igen til tops i glad erindring om Danmarks befrielse fra den tyske besættelse den 5. maj 1945, og netop i disse majdage i 1945 nåede de engelske befrielsesstyrker til Nordjylland. I min hjemby Brovst blev de modtaget af alle de Dannebrogsflag, der kunne opdrives, og en særlig hyldest til englænderne kom fra den gamle kone, Maren Ejnarsen, der stod ved hovedvejen og modtog befrierne med Stars and Stripes og Dannebrog. De to flag, der betød mest for hende, Hun var som fattig pige fra Klitten udvandret til USA, hvor hun blev modtaget af Frihedsgudinden med de berømte ord: "Giv mig dine fattige, giv mig dine forfulgte osv." Hun fik et godt liv i USA, og da hun blev enke, vendt hun tilbage til Brovst. Med disse to flag ville hun takke sit andet fædreland, USA, for den hjælp og det store offer, som også USA havde ydet, for at hendes gamle fædreland, Danmark, kunne blive befriet. Det drejede sig kun om få timer, så havde Den røde Hær nået Danmark før englænderne. Så havde vi fået den samme skæbne som landene øst for det senere jerntæppe, der blev "befriet" af Sovjetunionen. Så var Dannebrog blev erstattet af den blodrøde fane med hammer og segl, og så var de antikristne kredses ønsker blevet opfyldt. Men lykkeligvis gik det ikke sådant, til stor glæde for langt de fleste danskere, der holder af Dannebrog med dets hvide kors, der symboliserer kristendommen som det fundament, den frie, danske nation er bygget på, og Dannebrogs betydning kan ikke overvurderes. Arne Sloth Kristoffersen. Tidligere skoleinspektør. Skribent, bl.a. med bogen Brovst som arbejderby. Foredragsholder, bl.a. om Set og oplevet i grænselandet og Dannebrogs betydning. Boganmelder for Danske Kommuner. E-mail: askr@stofanet.dk