Lokalpolitik

Dannebrog på verdens højeste stang

Forening har planer om en flagbastion ved Lindholm, der skal hylde flaget og markedsføre Aalborg

Den kunstigt skabte ø ved Lindholm Strandpark er ifølge Danmarks-samfundets lokale afdeling velegnet til indretning af en flagbastion med en flagstang, der skal være Danmarks højeste.Foto: Grete Dahl

Den kunstigt skabte ø ved Lindholm Strandpark er ifølge Danmarks-samfundets lokale afdeling velegnet til indretning af en flagbastion med en flagstang, der skal være Danmarks højeste.Foto: Grete Dahl

Danmarks-samfundet har som sit væsentligste mål at værne om respekten for Dannebrog og står således for den årlige flagdag, hvor verdens angiveligt ældste flag hyldes med taler og blæsermusik. Nu søger organisationens afdeling i Aalborg at gøre hver eneste dag til en flagdag, i hvert fald for folk, der bor eller til daglig færdes i Aalborg med udsyn over fjorden. På en lille kunstigt skabt ø ved Lindholm Strandpark ønsker Danmarks-samfundet Aalborg at rejse Danmarks højeste flagstang på 50-52 meter, hvorfra skal vaje et flag med målene 10 gange 14 meter svarende til 140 kvadratmeter. Flagstangen skal forsynes med rødt lys i toppen, og flaget vil desuden blive belyst med afdæmpet belysning efter solnedgang. Foran flagstangen ud mod jorden placeres en kanon, så der skabes en "flagbastion". Ifølge ansøgningen til teknik- og miljøudvalget, der i givet fald skal dispensere fra den gældende lokalplan for området, ønsker Danmarks-samfundet Aalborg med initiativet at gøre endnu et tiltag for at markedsføre Aalborg. Det forventes endvidere, at en flagstang med de dimensioner vil blive en turistattraktion for byen. Teknik- og miljøforvaltningen indstiller til politikerne, at de godkender ansøgningen fra Danmarks-samfundet. I givet fald skal der dels dispenseres for den gældende lokalplans højdebestemmelser, idet bygninger i området ikke må være mere end 10,5 meter høje, dels fra reglerne for placering, idet lokalplanen ikke angiver byggeområder på øen. NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar til projektet fra Danmarks-samfundet Aalborg.