Lokalpolitik

Dannemares (og Lykke Larsens) støjproblem

STØJ:Støjgrænserne skal ikke overholdes, når det drejer sig om husbåde. Sådan er meldingen fra Rainer Dannemare (K) i et debatindlæg 7. februar. Det er overraskende, at netop Dannemare slår til lyd for en sådan overtrædelse. Han har jo netop selv gang på gang indtaget det modsatte standpunkt især overfor byens forretningsliv i Jomfru Ane Gade. Dette er kommet til udtryk både i praksis samt i forbindelse med hvervet som medlem af bevillingsnævnet, indtil han forlod denne plads i protest. Sandt at sige, så har sloganet fra sidste valgkamp "Støjer din nabo - så stem på Rainer" fået en helt ny dimension, når Dannemare (og Lykke Larsen fra Venstre) beskylder mig for puritanisme, for at bruge ufine metoder, for at lade Teknisk Udvalg svæve i en vildfarelse og for at stikke en kæp i hjulet på Husbådsprojektet. Det er dog det værste sludder. Hvorfor skulle jeg, som en af de varmeste fortalere for en sådan boform, forsøge at sabotere min egen ide? Når projektet er nødt til at afvente en endelig afklaring af støjproblematikken så skyldes det udelukkende, at kommunen (og dermed også byrådet) skal opfylde ét grundlæggende forhold i planlægningen. Man må ikke gennem sin planlægning medvirke til at skabe en miljøkonflikt. Hvis vi her og nu gennemfører lokalplanen og samtidig ved, at Boform har miljøgodkendelse, hvor støjniveauet er over det tilladte for boligområder, så skaber vi en konflikt. Det nye i hele sagen er netop, at Miljøministeriet i sit udkast til vejledning om lokalplanlægning for husbåde til helårsbeboelse, netop sidestiller husbåde med boliger. I en sådan situation vil kommunen blive stillet overfor et krav om erstatning til virksomheden, hvis planen samtidig tvinger virksomheden til at reducere støjen eller lukke. Det er logik. Dannemares juridiske vurdering af, at der sker en tinglysning og det giver klarhed overfor en køber, holder ikke. Det er derfor ikke muligt at etablere husbåde inden for lokalplanområdet før miljøproblemet er løst, eller der foreligger en endelig vejledning, hvor husbåde kan etableres på lempeligere miljøvilkår. Det er virkeligheden og enhver påstand om at jeg skulle agere efter behag i andre situationer, tager jeg udelukkende som et udtryk for, at det åbenbart er reglen snarere end undtagelsen i arbejdsformen hos Dannemare (og Lykke Larsen). Uanset det handler om husbåde, Jomfru Ane Gade eller Tylstrup.