Danraps varmer

Forbrugerne i Agersted kan fra oktober få overskudsvarmen

Når anlægsudgifterne efter fem år er afskrevet, bliver der penge at spare for varmeforbrugerne i Agersted. Arkivfoto: Ajs Smed Nielsen

Når anlægsudgifterne efter fem år er afskrevet, bliver der penge at spare for varmeforbrugerne i Agersted. Arkivfoto: Ajs Smed Nielsen

Overskudsvarmen fra virksomheden Danraps i Agersted vil om kort tid kommer forbrugerne ved Agersted Varmeværk til gode. Politikerne i Miljø- og teknikudvalget har netop sagt god for planen om at udnytte den industrielle overskudsvarme. Og for den enkelte gennemsnitsforbruger er der beregnet en årlig besparelse på omkring 1.280 kroner, når varmeværket efter fem år har afskrevet deres anlægsudgifter. Fornuftigt projekt - Det er et rigtig godt og fornuftigt projekt at udnytte overskudsvarmen fra virksomheden. Vi skal væk fra de fossile brændstoffer, og det er miljømæssigt rigtig fornuftigt, siger Mikael Klitgaard, der er formand for Miljø- og teknikudvalget. Projektet omfatter etablering af transmissionsledning mellem Danraps og varmeværket og en etablering af varmevekslere til udnyttelse af spildvarmen fra tørringen af rapsfrø og afkølingen af varmt rapsolie, inden den oplagres i udendørs tanke. Dækker varmebehov Spildvarmen fra Danraps forventes at kunne dække 90 procent af varmebehovet i Agersted by, og løsningen kan reducere det fremtidige naturgasforbrug ved Agersted fjernvarme i de år, hvor tørring af rapsen er nødvendig. Resten af varmen skal fremover produceres på det naturgasfyrede motoranlæg med samproduktion af el i spidsbelastningsperioderne. Udgifter fordelt Planen er, at Agersted Varmeværk skal etablere transmissionsledningen og ombygger varmeværket, mens Danraps etablerer varmevekslere til varmegenindvinding på Danraps. Parterne har indgået en hensigtserklæring omkring anlæggets etablering og drift, ligesom der er fastsat en varmepris for de første fem år. Den samlede anlægspris er anslået til 4,4 mio. kroner fordelt med tre mio. kroner til varmeværket og 1,4 mio. kroner til Danraps. Penge at hente Samfundsøkonomisk er projektet beregnet til at give en besparelse på 12,6 mio. kroner. Agersted varmeværk forventer at opnå en besparelse på cirka 795.000 kroner om året, mens Danraps efter betaling af 40 procent af indtægterne fra salg af overskudsvarme kan forvente et årligt overskud på cirka en kvart mio. kroner. Samtidig er der en miljømæssigt gevinst ved projektet, idet det medfører en reduktion af CO2 på 2.250 ton per år. Anlægsprojektet forventes at begynde i maj, og allerede til oktober skulle det være klar til drift.