Lønstrup

Dans om guldkalven

KYSTSIKRING:Mandag 18.1. bringer NORDJYSKE Stiftstidende en to-siders opsætning af kystsikringsproblematikken i området syd for Lønstrup. Jeg har tidligere anført, at det aldeles ikke drejer sig om at sikre nogle naturværdier i form af et helt unikt Vendsysselsk kystlandskab, der i realiteten tilhører os alle. Nej det handler jf. artiklerne (18.1.) udelukkende om ussel mammon. Den værste spekulation kommer fra de sommerhusejere, der grundet placeringen tæt ved klinten i de senere år har kunnet købe billigt, og som nu vil ødelægge kysten med opfyldning på stranden af klippeblokke og bakkesand udelukkende for at kunne score kassen gennem en værdistigning på deres sommerhuse. Disse klippeblokke vil som fremmedlegemer skæmme kysten på samme vis som de mange bunkers langs vestkysten. Det er således påfaldende, at alle argumenterer ud fra økonomiske interesser og ingen tilsyneladende ud fra naturæstetiske interesser. Netop de kyststrækninger, der kranser Vendsyssel, er givetvis en af de største naturværdier i denne landsdel. En herlighedsværdi, som det hedder i mæglerjargon, som vi alle har part i, og derfor ikke bør forvaltes af nogle få sommerhusejeres snævre økonomiske interesser. De ejer deres sommerhusgrunde, men netop ikke kysten. Jeg husker en tidligere debattør, der anførte, at man bevarede naturen ved at kystsikre (læs sommerhussikre). Det er utroligt at påstå, at man kan bevare et naturscenarium ved en unænsom kultivering af stranden i form af en total destruktion af netop dette unikke naturscenarium med opfyldning af klippeblokke i det kystnære område. Hvilket i øvrigt tillige ødelægger stranden som et rekreativt badeområde. Hvis man vil have magt over hav og strand, kunne man jo lige så godt en gang for alle gribe til en radikal løsning, som det eksempelvis kan ses i Belgien, hvor man simpelthen har cementeret store strandområder. Det kan så også give helt nye muligheder for strandrensning ved hjælp af en fejemaskine til strandfogeden. Jeg skal sluttelig opfordre alle naturelskere til at støtte op om en bevarelse af vor unikke kystnatur og undgå en skæmmende kultivering af stranden gennem ophobning af klippestykker i det kystnære område syd for Lønstrup. Lønstrups kystsikring er for mig et skræmmende eksempel på, hvor galt det kan gå, når man i sin omnipotente almagt vil herske over naturen. Den i sin tid så smukke Lønstrup Strand er således tabt for altid. Lad os tage ved lære af dette skræmmende eksempel.

Forsiden