Danserhøj-udstykning indbragt for Naturklagenævnet

Klage vil forsinke projektet

Lokalpolitik 13. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: Sagen omkring udstykning af det ny boligområde Danserhøj i Ø. Brønderslev er nu havnet på Naturklagenævnets bord. Kristian B. Christiansen, Bålhøj 41, Ø. Brønderslev, har indbragt sagen omkring de 20 byggegrunde for Naturklagenævnet. 19. august vedtog Brønderslev Byråd lokalplanen for udstykningen, og dermed blev indsigelserne afvist. Kristian B. Christiansen understreger, at han på den baggrund ønsker overvejet og prøvet, om kommunen ved behandling af en lokalplan på trods af indsigelser kan sløjfe det "oldgamle" hævdvundne stiforløb med retning mod kirken. - Stien er ganske vist pløjet op flere gange neden for hulvejen i de senere år, men det er vel næppe et argument for at sløjfe den, skriver Kristian B. Christiansen. Kristian B. Christiansen ønsker desuden overvejet, om det er muligt at kræve en tilhørende "udsigtskile" til Vildmosen tinglyst, så de berørte naboer pålægges at bevare denne. - Udsigtskilen skal have udgangspunkt i skovbrynet på stien til borgerforeningens plantage på Bålhøj, hvor udsigten til Vildmosen er helt enestående storslået og flot. - En foreslået udsigtskile til Vildmosen fra samme punkt, men som primært udnytter friarealet over den nye vendeplads og den nye adgangsvej til Danserhøj, tør jeg ikke håbe på vil kunne inddrages. Kristian B. Christiansen håber, at Naturklagenævnet kan behandle sagen så betids, at byggemodning og salg af grundene ikke forsinkes yderligere. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), siger, at indsigelsen vil forsinke projektet. Det står uklart, om klagen har opsættende virkning. Det er planen at stikke spaden i jorden i næste uge, efter at der er holdt licitation.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...