EMNER

Dansk - 10

Anne-Grethe Kaarup Jensen, sproglærer på Sprogcenter Aalborg

- Det, hun sagde, var flot. Hun var absolut fuldt forståelig - og situationen taget i betragtning kan man ikke forlange mere. Det var bestemt ikke nogen ideel anledning til en sprogtest med alt og alles opmærksomhed rettet imod sig. Langtfra, men jeg synes, det var tydeligt, at hun sagtens forstod de fleste spørgsmål, der blev stillet, og hvor intolerant skal man være over lidt accent? Jeg tror, at hvis man mødte Mary i en anden og mere afslappet situation, ville man også få et andet indtryk af hendes sprog. F.eks. kan hun sagtens allerede have et stort ordforråd, som man ikke opdager i en sammenhæng som denne. F.eks. brugte hun ordet overvældende - det er da et særligt ord, som antyder en vis indføling. Man kan jo sagtens høre, at den kommende kronprinsesse kommer fra et engelsksproget område, hvor man har fortunge-r i modsætning til vores bagtunge-r. Vi har det i rød og i rigtigt - r'et ligger næsten helt nede på stemmebåndene, og det har engelsksprogede det svært med. Det vanskeligste i dansk er ellers vokalerne. De er svære, fordi der er mange, fine nuancer, som man ikke har i andre sprog. Som sproglærer kan man jo sagtens sidde og finde steder, hvor tonationen gik op, hvor vores går ned, og man hører, når fælles bliver til falles og to til tå. Men det er altså ikke let, selv om vi tror det.