Dansk Aktie Analyse ændrer rating af fire KFX-aktier

Forsikringsvirksomhed 3. september 2002 08:00

Dansk Aktie Analyse DAA har justeret ratingen af fire KFX-selskaber efter offentliggørelsen af halvårsregnskaberne. Derimod fastholdt DAA en neutral holdning til A. P. Møller Gruppens børsnoterede selskaber, fremgår det af selskabets sorte bog for september. For vindmølleproducenterne Vestas og NEG Micon er kurspotentialet ændret fra 3 til 4 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er det bedste. Om Vestas skriver DAA, at udfordringerne for den nye administrerende direktør, Svend Sigaard, synes større, efter at selskabet nedjusterede forventningerne til hele året. Derudover mener DAA, at Vestas' blandede meldinger om de forskellige markeder synes at have øget risikoen. I regnskabet for NEG Micon hæfter DAA sig ved, at likviditeten er anspændt, samt at forventningerne til den globale markedsudvikling for 2002 er beskeden. For Topdanmarks vedkommende er kurspotentialet fortsat til karakteren 2, mens sikkerheden er ændret fra 3 til 4. Topdanmark nedjusterede forventningerne til hele året, hvilket var ventet af DAA, som anfører, at regnskabet vidner om tilbagegang i det tekniske resultat fra både skadesforsikring og livsforsikring. DAA har sænket GN Store Nords sikkerhedskarakter til den dårligste 5 fra 4, hvorimod kurspotentialet fastholdes på 4. DAA hæfter sig ved, at den nettorentebærende gæld er øget fra 862 mio. kr. til 1096 mio. kr., samt de fortsatte problemer i NetTest, hvis mulige børsnotering synes at have lange udsigter. Derimod vurderer DAA, at GN Netcom og GN ReSound udvikler sig tilfredsstillende. Et af de halvårsregnskaber, som indeholdt de største overraskelser for analytikerne, var A. P. Møller Gruppens. Regnskabet indeholdt en opjustering af årsforventningerne, synliggjorde merværdier for knap 55 mia. kr. samt et overskud, som oversteg selv den mest optimistiske analytikers estimater. Hos DAA fastholder man, i modsætning til kollegerne i en række banker, en neutral holdning til aktierne D/S Svendborg og D/S 1912, som får karakteren 3 for både kurspotentiale og sikkerhed. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...