Dansk arbejdsmiljø farligt for helbredet

Flere danskere bliver pensioneret før tid, kommer i fleksjob eller får erstatning på grund af en arbejdsskade. Udbetaling af erstatninger for det dårlige arbejdsmiljø er eksploderet.

Hos SiD er der næsten tale om en fordobling fra 2002 til 2003. Forbundet hentede i 2002 374 millioner kroner hjem til sine medlemmer for arbejdsskader, førtidspension og fleksjob. Tallet for 2003 var cirka 700 millioner kroner. Rivende galt Kristelig Fagforenings tal fra det første halvår i 2004 sammelignet med tallene fra samme periode sidste år viser en tilsvarende stigning. - Skaderne sker, fordi der er noget rivende galt med arbejdsmiljøet i Danmark. Folk bliver nedslidte, ødelagte og kommer til skade. Erstatningstallene er alt for høje, og det er simpelthen rystende, siger Jens Thorsen, næstformand i Kristelig Fagforening. De første seks måneder af 2003 sikrede Kristelig Fagforening sine medlemmer erstatninger for 87 millioner kroner. I år er omfanget steget til 102 millioner kroner. Ikke godt nok De tre største områder er arbejdsskadessager, fleksjob og førtidspension, som tilsammen udgør mere end halvdelen - nemlig 65 millioner kroner. Alt fra fysisk nedslidning, arbejdsulykker, stress og udbrændthed er årsag til, at Kristelig Fagforenings statistik topper. - Tallene er udtryk for en alarmerende udvikling. Det er selvfølgelig vigtigt at få folk i arbejde, men vi skal også se på, hvad det er for et arbejdsmarked, de kommer ud på. Vi må ikke lulle os til ro med, at arbejdsmiljøet i Danmark er godt. For det er åbenbart ikke godt nok, når så mange kommer til skade eller ikke kan klare arbejdspresset, siger Jens Thorsen. Mere stress I HK er den stigende tendens også tydelig. Forbundet ser samtidig flere personer, der kommer i fleksjob som følge af en arbejdsskade. HK’erne har mest ondt i det psykiske arbejdsmiljø. - Vi ser mere stress, mobning og chikane hos vores medlemmer end tidligere. Det kan selvfølgelig være en reaktion på et stigende fokus på det psykisk arbejdsmiljø, men det kan også være fordi, at virkeligheden faktisk ser sådan ud. Og vi har helt sikkert indtryk af, at det er det sidste, der gælder, siger Jane Nielsen, socialrådgiver i HK Privat. Det er altså ikke stilladser, der er stillet forkert op, men selve arbejdslivet, der plager HK’s medlemmer. Samtidig registrerer HK Privat også flere anmeldelser af skader som følge af arbejde ved computer. Især museskader er et voksende problem. Gå sammen Uanset hvilke skader, der resulterer i en erstatning, efterlyser Kristelig Fagforening mere fokus på arbejdsmiljøområdet. Og så opfordrer fagforeningen lønmodtagerne til at slå i bordet. - Lønmodtagerne burde gå sammen og sige, at det her ikke er rimeligt. At de ikke vil leve med det, der hvor de arbejder. Jeg tror ikke, at øget kontrol kan løse det. Det er en holdningsændring, der skal til. Vi har alle et ansvar for et sundt arbejdsmarked, siger Jens Thorsen, næstformand i Kristelig Fagforening. Kristelig Fagforening har de sidste par år udskrevet en konkurrence for personer eller virksomheder, der har gjort noget særligt for arbejdsmiljøet. Men ingen har henvendt sig med initiativer, så prisen er aldrig blevet uddelt. /ritzau/