EMNER

Dansk bio-politik skal forklares i EU

AALBORG:Danmark har en frist til 14. november til over for EU-komissionen at forklare sit forhold til biobrændstof. Ifølge et EU-direktiv skal EU-landene i indeværende år dække to procent af transportsektorens energibehov med biobrændstof. Imidlertid har Danmark sammen med Grækenland foreløbig valgt at ignorere kravet. Det er sket med henvisning til, at biomasse i forvejen dækker en betydelig del af det danske forbrug af varme- og elektricitet. En forklaring som EU-kommissionen imidlertid ikke slog sig til tåls med, og i form af en såkaldt åbningsskrivelse blev den danske regering bedt om at forklare sig. Normalt skal det ske inden for to måneder, men de danske myndigheder har formået at få en frist af den dobbelte varighed. I et åbent samråd indkaldt af Folketingets Energipolitiske udvalg i sidste uge afviste Transport- og Energiminister Flemming Hansen (K) at kommentere sagen udover, at den bliver diskuteret på højt plan i regeringen lige nu. Regeringen har desuden nedsat et udvalg med embedsmænd fra en række ministerier med henblik på at forberede en dansk model for biobrændstof. Udvalget har fået arbejdsro indtil udgangen af 2006, og det har vakt vrede hos Dansk landbrug. Landbrugsrådets økologimedarbejder, Bruno Sander Nielsen, har i bladet Ingeniøren betegnet arbejdsgruppen som overflødig og en syltekrukke. I den forbindelse henviser han til, at alle nødvendige analyser er lavet. - Planen viser, at man ingenting vil, siger Bruno Sander Nielsen, der påpeger, at Danmark er det land i EU, der er længst bagud med hensyn til at udvikle biobrændstof, og at det rimer dårligt med EU's mål om, at biobrændstof skal dække 5,75 procent af transportsektorens energiforbrug i 2010. At Danmark foreløbig har valgt at ignorere EU's krav om øget brug af biobrændstof vækker også ærgrelse hos Niels Ansø, der har været en drivende kraft i forhold til brugen af rapsolie i stedet for dieselolie.. - Jeg er både sur og skuffet over den danske holdning. Også medlemmer af regeringen har talt varmt for biobrændstof, men med det foreløbige resultat giver jeg ikke meget for de pæne ord, siger han.