EMNER

Dansk Byggeri: Regeringen sjofler trafikken

Dansk Byg­ge­ri an­kla­ger re­ge­rin­gen for at ned­prio­ri­te­re in­ves­te­rin­ger i veje, jern­ba­ner og bro­er. Foto: Scan­pix

Dansk Byg­ge­ri an­kla­ger re­ge­rin­gen for at ned­prio­ri­te­re in­ves­te­rin­ger i veje, jern­ba­ner og bro­er. Foto: Scan­pix

KØBENHAVN:Regeringen spiller reelt hasard med landets økonomi ved at fedte med investeringer i infrastruktur. Den hårde udmelding kommer fra Dansk Byggeri, der er bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Finn Bo Frandsen, trafikpolitisk specialkonsulent i Dansk Byggeri, har gennemgået regeringens 2015-plan, der udstikker de økonomiske rammer for de kommende år. Og Finn Bo Frandsen savner i alarmerende grad investeringer i veje, broer, jernbaner og anden infrastruktur. Økonomi sat over styr - En konkurrencedygtig økonomi risikerer at blive sat over styr som følge af fortsat øget spildtid på jernbaner og veje. Stigende produktion og øget realindkomst betyder øget behov for transport af varer og personer, og derfor skal vi sikre en udbygning af den trafikale infrastruktur og undgå flaskehalse på baner og veje, siger Finn Bo Frandsen. Regeringen arbejder i sin 2015-plan med en kvalitetsfond, der indeholder 50 milliarder kroner, som er øremærket til offentlige bygninger som sygehuse, plejehjem, skoler og børnehaver. Men pengene til fonden kommer ved at fastlåse de offentlige investeringer fra 2008 til 2018 på 30,5 milliarder kroner. Det er reelt en udhuling af investeringerne, da bruttonationalproduktet forventes at vokse støt. Plan er nedprioritering - Her hopper kæden af. Hvis regeringen havde valgt at fastholde de offentlige investeringer på samme andel af bruttonationalproduktet som i 2008, ville investeringerne stige til 34,8 mia. kr. i 2018. En sådan stigning ville målt i forhold til andelen af landets samlede produktion være udtryk for en uændret prioritering af investeringerne, mens 2015-planen er udtryk for en direkte nedprioritering af investeringerne i alle årene frem til 2018. Det er alarmerende, og derfor må det være en ommer, siger Finn Bo Frandsen./ritzau/