Litteratur

Dansk eller tysk?

Steen Bo Frandsen: Holsten i Helstaten

De nationalliberale fremstillede i karikatur magtforholdet, som de så det: Danmark trækker læsset med Holsten på bukken. Stangen med hatten symboliserer ”den europæiske nødvendighed”, som de nationalliberale anså for roden til alt ondt. Ill. fra bogen

De nationalliberale fremstillede i karikatur magtforholdet, som de så det: Danmark trækker læsset med Holsten på bukken. Stangen med hatten symboliserer ”den europæiske nødvendighed”, som de nationalliberale anså for roden til alt ondt. Ill. fra bogen

Danmark til Ejderen var et udbredt slagord i 1800-tallet. Hermed antydede de nationalliberale, at syd for var det tysk land. Det var ikke et udtryk, der behagede den danske monark. Han var samtidig hertug over Holsten, som han var det over Slesvig, Ditmarsken og Stormarn, hvilket stillede ham i den lidt prekære situation, at han som suveræn over Danmark var vasal under den tysk-romerske kejser og under Det tyske Forbund (efter 1816) måtte indrette sig efter forbundsdagen i Frankfurt. Den enevældige, danske konge herskede over, hvad man har kaldt en konglomeratstat - en samling af forskellige lande med forskellige nationaliteter. Dengang som nu var forskellighed ikke ønskværdig. Især i perioden mellem Det tysk-romerske Rige og Det tyske Forbund søgte enevælden at gøre Holsten dansk, men det måtte naturligvis give bagslag, og det kom som bekendt til det, der er kaldt borgerkrigen 1848-51. Steen Bo Frandsen har begået en lærd bog - lidt tung, ikke ligefrem eksemplarisk vidensformidling - om Holstens relationer i første halvdel og især andet kvartdel af 1800-tallet. En populærvidenskabelig version kunne måske være på sin plads og ville få en ekstra stjerne. Især da vi i dag også kæmper med tværkulturelle problemstillinger, internationalisering, globalisering og jeg skal komme efter dig. En af Steen Bo Frandsens konklusioner er, at det er overfladisk at forklare helstatens sammenbrud kun med nationalstatens overlegenhed. Per Pilekjær kultur@nordjyske.dk Steen Bo Frandsen: ”Holsten i Helstaten” 385 sider, ill., 350 kr. Museum Tusculanums Forlag