Dansk Energi: Der er muligheder i ny tysk kurs

København: Dansk Energi vurderer, at det er sat på spidsen, når svenske eksperter siger, at den tyske beslutning om at udfase atomkraft inden 2022 kan fordoble elpriserne. - Vores indgang er, at en fordobling af elprisen er sat på spidsen set med danske øjne. Hvis al a-kraft i Tyskland skrottes, øges elpriserne i Tyskland. Det betyder også øgede priser i Danmark, men det slår igennem i mindre omfang, hedder det i en erklæring fra Dansk Energi. - I dag har den danske eksport af el en værdi på 2,5 - 4,5 milliarder kroner. De øgede priser kan "udnyttes" til at få sat skub i etablering af vedvarende energi. Værdien på dansk vedvarende energi og kraftværker vil stige med tyskernes beslutning om udfasning af a-kraft, pointeres det videre. De danske forretningsmuligheder ligger især inden for vedvarende energi, energieffektivitet samt effektive kraftværker på biomasse, kul eller gas. En svensk professor i energisystemer, Björn Karlsson fra Linköpings universitet, kalder den tyske beslutning for "panikagtig" og forudser mange ubehagelige konsekvenser./ritzau/