Lokalpolitik

Dansk Folkeparti opgiver Nordjylland

Efter nytår er der ikke mere nogen, der kan udtale sig på vegne af Dansk Folkeparti i Nordjylland. Trods skarp kritik fra partifæller i Nordjylland agter ledelsen i landets tredjestørste parti at ændre sin interne struktur, så der ikke mere er nogen regional organisation i Nordjylland - eller i de andre fire regioner.

- Selvfølgelig er en politiker valgt til at træffe afgørelser, men det øger kvaliteten af beslutningerne, hvis man kan drøfte sagerne med folk fra ens parti først, mener Kim Bennike (DF).Foto Thomas Gaardsmand

- Selvfølgelig er en politiker valgt til at træffe afgørelser, men det øger kvaliteten af beslutningerne, hvis man kan drøfte sagerne med folk fra ens parti først, mener Kim Bennike (DF).Foto Thomas Gaardsmand

- Vi har kæmpet hårdt for at få amterne nedlagt. Det er nu lykkedes, og så er det en logisk konsekvens, at vi nedlægger vores egen regionale organisation, siger partisekretær Poul Lindholm Nielsen fra Dansk Folkeparti. Tanken er, at partiets vælgerforeninger i de nye kommuner i fremtiden bliver krumtap i arbejdet. Beslutningen om den ny struktur træffes formelt på partiets landsmøde midt i september. Men partisekretæren regner ”helt bestemt” med, at hovedbestyrelsens forslag vedtages. Disse udsigter bekymrer Steen Jørgensen fra Frederikshavn, der er næstformand i den snart forhenværende amtsbestyrelse: - Det er et grimt ord, men jeg kan vanskeligt opfatte dette her som andet end en centralisering, siger han. Kim Bennike fra Brovst er et af Dansk Folkepartis to medlemmer af det kommende regionsråd, og han ser det som et stort problem, at han fra 1. januar ikke har noget bagland. - Det er et alvorligt demokratisk problem. For mig er det en grundsten i politisk arbejde, at man som folkevalgt kan afklare sine standpunkter med baglandet og ikke svæver frit i luften, siger Kim Bennike, der i en årrække har været viceborgmester i Brovst Kommune. Samfundsforsker Johannes Andersen, Aalborg Universitet, forstår godt Kim Bennikes betænkeligheder. - Omvendt kan man spørge, om hans situation ville være meget anderledes med en regionsbestyrelse i ryggen. De politiske partier har alle det store problem, at kun nogle få procent af befolkningen er medlemmer af et parti, og endnu færre er aktive. Derfor er det svært at hævde som folkevalgt, at ens politik bliver folkeligt forankret, fordi man har fastlagt den sammen med en nok så stor regionsbestyrelse i et parti, siger Johannes Andersen. Hvis Dansk Folkeparti vælger at skrotte en regional organisation, går partiet enegang. De fleste andre politiske partier lægger op til at opretholde en organisation på regionalt niveau.