Lokalpolitik

Dansk Folkepartis vælgere frygter for nærdemokratiet

68 procent af DF-vælgerne mener, at borgernes indflydelse svækkes

NORDJYLLAND:De tre partier, der står bag strukturreformen, har kun haft begrænset held med at overbevise deres vælgere om reformens lyksaligheder. Ifølge en meningsmåling, som Jysk Analyse har lavet for NORDJYSKE, er der ikke kun skepsis blandt oppositionens vælgere. Det samme gælder - i forskelligt omfang - nordjyder, der ville stemme på Venstre, De Konservative eller Dansk Folkeparti, som i 2004 indgik forliget om den historisk store ændring af den offentlige sektor. Jysk Analyse har i ugerne op til reformens premiere loddet stemningen til tre spørgsmål: [ Betyder reformen bedre service? [ Betyder den, at det bliver sværere for borgerne at få politisk indflydelse? [ Og betyder reformen større forskelle på by og land? Cirka halvdelen af nordjyderne svarer ifølge meningsmålingen nej til det første - og ja til de to sidste spørgsmål. Men går man tallene nøjere efter, viser der sig forskelle. Især hvis man krydskører svarene med, hvor de adspurgte ville sætte deres kryds, hvis der var valg. Positive radikale Gælder det forventningerne til den kommunale service efter 1. januar, er de radikale vælgere måske lidt overraskende de mest positive. Hos Venstre, Konservative og SF forventer omtrent hver tredje bedre service, men i begge partier er der flere, der ikke forventer bedre service. Socialdemokraternes vælgere har ikke så stor fidus til fremtidens service. Omkring hver femte tror i større eller mindre grad, at servicen forbedres, mens 60 pct. sender det modsatte signal. Allerstørst skepsis er der dog hos Dansk Folkepartis vælgere. Kun beskedne 11 pct. svarer, at de helt eller delvist er enige i, at reformen betyder bedre service, mens 59 pct. svarer, at de er helt eller delvist uenige i, at servicen forbedres som følge af reformen. Mønsteret for de fleste af partierne er - med enkelte undtagelser - det samme, når det gælder de to andre spørgsmål. Bortset fra Venstres vælgere er der hos alle et flertal af vælgere, der forventer, at det bliver sværere at udøve lokalt demokrati i de nye kommuner. Og igen er der allerstørst skepsis hos Dansk Folkepartis vælgere, hvor 52 pct. er helt enige og andre 16 pct. delvist enige i, at det bliver sværere for borgerne at påvirke kommunalpolitikerne i fremtiden. Morten Marinus Jørgensen, der er amtsformand for Dansk Folkeparti i Nordjylland, tror, at tallene blandt andet skyldes, at partiet står stærkest blandt de ældre nordjyder. Ældre bliver skræmt - For ældre kan forandringer måske virke endnu større og endnu mere skræmmende, siger han. Generelt synes der dog ikke at være tale om, at det især er ældre nordjyder, der frygter, at lokaldemokratiet får dårligere vilkår, hvis man ser på svarene, opgjort efter alder. Morten Marinus Jørgensen tror, at hans partis vælgere vil blive mere positivt stemt, når reformen begynder at virke. - Folk skal opleve, hvordan de kan gøre deres indflydelse gældende fremover. Man arbejder for eksempel med borgerudvalg og andre former for borgerinddragelse rundt omkring. Jeg er sikker på, at vælgerne nok skal blive overbevist, siger han.