Dansk forsker afliver myte

I årevis har det været en indiskutabel sandhed, at blodpropper i hjertet og hjernen sjældent rammer grønlændere og indbyggere i de arktiske områder. Nu viser en undersøgelse, at den samlede dødelighed for de to sygdomme er højere i Grønland end i Danmark. Både blandt læger og lægmænd har man hidtil haft den opfattelse, at den traditionelle kost i Grønland bestående af friskfanget fisk, sæl- og fuglekød kunne forebygge åreforkalkning og dermed blodpropper. Men ifølge professor i arktisk sundhed Peter Bjerregaard fra Statens Institut for Folkesundhed er der tale om en myte uden hold i virkeligheden. Han har sammen med kolleger set nærmere på dødelighedsstatistikkerne fra Nordcanada, Alaska og Grønland og sammenlignet de grønlandske tal med danske. På den baggrund konkluderer han, at dødeligheden som følge af blodpropper i hjernen er 2,7 gange så høj i Grønland som i Danmark. Dødeligheden som følge af blodpropper i hjertet ligger på samme niveau i Grønland og Danmark. - Intet tyder på, at tendensen er ny, og dermed kan man ikke konkludere, at det er mere vestlig levevis i Grønland og andre arktiske områder, der får antallet af blodpropper i hjerter og hjerner til at stige, siger Peter Bjerregaard til Ritzau. Han har ingen forklaring på, hvorfra myten om færre hjertekar-sygdomme blandt de arktiske folk stammer, men siger, at den især blev udbredt i 1970'erne i amerikanske tidsskrifter. Efterfølgende skete der et markant fald i antallet af indberettede dødsfald af hjertekarsygdomme - sandsynligvis fordi lægerne i Grønland havde læst de amerikanske artikler og derfor blev mindre tilbøjelige til at bruge hjertesygdomme som diagnose. Det var også i midten af 70'erne, at danske læger mente, at det var n-3-fedtsyrer i fiskeolie, der forebyggede de dødelige sygdomme. Det har siden medført et stort salg af fiskeoliekapsler herhjemme. Den gunstige virkning af fiskeolier kan godt være rigtig, siger Peter Bjerregaard, men noget tyder på, at man skal være påpasselig og ikke tage for store doser. - Grønlænderne får generelt langt større doser af fiskeolie end de danskere, der spiser kapsler. En teori kan være, at store doser kan være skadelige, mens mindre doser kan forebygge. Men det er alt sammen indtil videre kun teori, siger Peter Bjerregaard. /ritzau/