Dansk Handel & Service foreslår integrationskommission

DHS dumper integrationen på arbejdsmarkedet

Venst­res in­te­gra­tions­mi­nis­ter, Rik­ke Hvils­høj, er åben over for at del­ta­ge i en in­te­gra­tions­kom­mis­sion. Blot må en in­te­gra­tions­kom­mis­sion ikke ud­sky­de igang­væ­ren­de ini­tia­ti­ver: - Vi ved ud­mær­ket, hvad det er, der skal til, og det er nu, der skal hand­les. Scan­pix

Venst­res in­te­gra­tions­mi­nis­ter, Rik­ke Hvils­høj, er åben over for at del­ta­ge i en in­te­gra­tions­kom­mis­sion. Blot må en in­te­gra­tions­kom­mis­sion ikke ud­sky­de igang­væ­ren­de ini­tia­ti­ver: - Vi ved ud­mær­ket, hvad det er, der skal til, og det er nu, der skal hand­les. Scan­pix

KØBENHAVN:Danmark har brug for helt nye visioner, hvis vi skal have integrationen til at fungere. Indsatsen halter både på arbejdsmarkedet, på uddannelses-institutionerne og i samfundets opdeling. Derfor foreslår Dansk Handel & Service, at regeringen nedsætter en national integrationskommission efter Globaliseringsrådets forbillede. Og det gælder om at komme i gang hurtigt med at forbedre integrationen, hvis vi skal forhindre et splittet samfund, hvor etniske danskere og indvandrere lever i isolerede parallelsamfund præget af desperat vold som i Paris’ forstæder, mener formand for Dansk Handel & Service, Poul Erik Pedersen. Tilknytning en gevinst Integrationskommissionens mål skal for det første være at sikre, at gruppen af flygtninge, indvandrere og efterkommere får samme til-knytning til arbejdsmarkedet som danskerne. For det andet skal de have samme uddannelsesniveau og de samme danskkundskaber. For det tredje skal der skabes en fælles respekt for de grundlæggende spilleregler og værdier, der gælder i det danske samfund. - Hvis politikerne, erhvervslivet, fagbevægelsen, uddannelsesinstitutionerne, den kommunale verden og indvandrerorganisationerne sætter sig sammen og går seriøst til opgaven, kan vi løse mange af integrationspro-blemerne. Sammen kan vi skabe en integrationsmodel, der kan blive et internationalt forbillede. Det vil ikke bare komme det danske samfund, men også de danske virksomheder til gode. Vi taber enorme menneskelige og økonomiske ressourcer på gulvet, fordi vi ikke har fået taget ordentlig fat på integrationen, siger Poul Erik Pedersen. - Jeg mener, vi står foran et fundamentalt valg, hvor vi kan høste store samfundsøkonomiske gevinster, hvis vi handler og får skabt nogle langtidsholdbare løsninger for integrationen, siger formand for Dansk Handel & Service. Ghettoer om 10-15 år I en kronik i dagbladet Politiken i går tegner Poul Erik Pedersen et dystert billede af den fejlslagne integrations-politik, hvor Danmark måske allerede om 10-15 år risikerer at stå med fuldstændig isolerede ghettoer med andre normer og regler end i det omgivende samfund. Sådanne øer med egne normer, massive sociale problemer og tårnhøj krimina-litet kendes allerede som et storbyproblem mange steder i USA, påpeger han. - I det splittede samfund er Danmark kendetegnet ved religiøs fanatisme, intolerance, etnisk uro og kriminalitet. Danmark lever i høj grad af at handle med omverdenen, men hvem vil handle med sådan et land, spørger Poul Erik Pedersen. Minister roser udspil Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) er fuld af rosende ord over for udspillet fra Dansk Handel & Service om en integrationskommission. Hun er enig i, at erhvervslivet bør forpligte hinanden noget mere i forhold til at integrere indvandrere og deres efterkommere på arbejdsmarkedet. Men ministeren under-streger det vigtige i, at integrationsarbejdet fortsætter for fuld damp her og nu, uanset hvor mange kommissioner, der nedsættes. - Jeg skal slet ikke forhindre, at vi sætter os ned og deltager også gerne i en kommission, bare det ikke bliver betragtet sådan, at “så venter vi med at gøre mere, til kommissionen kommer med nogle anbefalinger”. Fordi vi ved udmærket, hvad det er, der skal til, og det er nu, der skal handles, siger Rikke Hvilshøj. Ifølge integrationsmini-steren er den vigtigste opgave i forhold til at få flere indvandrere i arbejde at skabe kontakt mellem ledige indvandrere og virksomheder med ubesatte job./ritzau/