Dansk hare-bestand svinder

Biologer søger forklaring ved hjælp af radiosendere

Den danske harebestand er på en gevaldig nedtur. Det kan ifølge biologerne skyldes, at Danmark siden 1950'erne er blevet et hav af bølgende kornmarker, mens der er blevet stadig mindre ukrudt på grund af brugen af sprøjtemidler. I 2003 blev der således skudt 70.600 harer i det danske landskab. Det er det laveste udbytte siden 1941, da vildtudbyttestatistikken registrerede, at mindst 400.000 harer blev skudt af jægerne. - For harer er urter og ukrudt, der gror i bølger gennem sæsonen, det bedste, for da er der forsyningssikkerhed sommeren igennem. Men på grund af sprøjtemidler er der næsten intet ukrudt i landskabet, siger Carsten Riis Olesen, der er vildtbiolog hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), til hjemmesiden www.netnatur.dk. - Vores hypotese er, at haren her i landet så at sige lever i overflod i ni af årets måneder. Men i højsommeren er spisekammeret tomt, og så nytter overfloden i størstedelen af året ikke noget. Som de fleste andre pattedyr skal haren have en fast fødemængde året rundt for at trives, siger han. Carsten Riis Olesen tilføjer, at der i forhold til 1950'erne højst er 10 procent af de ukrudtsplanter tilbage i afgrøderne, som er vigtige for harerne i sommermånederne. For bedre at forstå harens nedtur forsøger han sammen med en række kolleger at afsløre dyrets færden. Biologerne har fanget 10 harer, som har fået et halsbånd med en lille radiosender om halsen. De 55 gram lette sendere skal time for time sladre om dyrenes positioner i landbrugslandet. - For harer kan intensivt drevne kornarealer uden urter eller ukrudt være flader af ørkener, som ligefrem er svære at passere. Ved hjælp af radiosenderne håber vi at finde ud af, hvor harerne søger hen, når kornsletterne bliver golde set fra dyrenes synsvinkel, siger Carsten Riis Olesen. /ritzau/