Dyremishandling

Dansk indflydelse i EU er i fare

Danmark kan miste EU-indflydelse, advarer Danmarks ambassadør i Bruxelles Claus Grube med henvisning til det lave antal danske ansatte i EU's institutioner.

Det er jeg helt enig i, men jeg kan desværre tilføje endnu et eksempel på, at Danmark har sat sig uden for indflydelse. På tværs af den danske politiske scene er der udbredt enighed om, at transport af dyr skal begrænses til otte timer. Det synes jeg er en glimrende idé og det har jeg selv fremsat forslag om i Europa-Parlamentet, da lovgivningen senest blev revideret. Der blev afholdt høringer med forskellige eksperter, der alle sagde, at transporttiden er underordnet hvis forholdene er i orden. Så det kan godt undre mig, at Dyrenes Beskyttelse var så bombastiske i deres udmeldinger om, at hvis kravet om maksimalt 8 timers transport ikke kunne vedtages, så skulle Danmark stemme imod i Ministerrådet. Danmark endte med at være det eneste land, der stemte imod, tre lande undlod, mens 21 lande stemte for. Emnet henhører under justitsministeren, som fulgte opfordringen, selvom det fra starten må have stået klart, at der, udover den manglende videnskabelige opbakning, heller ikke var politisk opbakning blandt medlemslandene. I stedet var der enighed om at vedtage en række forbedringer af forholdene på dyretransporterne og krav om bedre uddannelse af chaufførerne. Det undrer mig, at man fra dansk side ikke deltog aktivt i disse forhandlinger. Ikke mindst i betragtning af, at man nu har indført danske særregler, som er identiske med Kommissionen forslag, men som ikke blev vedtaget. Det havde tjent Danmark og Europa, hvis man i stedet for at placere sig isoleret i et hjørne, havde arbejdet aktivt for at forbedre reglerne. Situationen bliver ikke mindre mærkværdig af, at Kommissionen faktisk bør anlægge sag mod Danmark for brud på fællesskabsreglerne for at have indført regler, som både Kommissionen og Danmark ønsker indført. Det koster, når man blindt holder på den forkerte hest.