Dansk Industri: - Håb forude for Fibertex

CO2-afgiftsystem skal revideres i 2005

AALBORG:Fibertex skal ikke tage det så tungt. Og slet ikke opgive håbet, mener energichef i Dansk Industri, Niels O. Gram. Det sker med henvisning til, at regeringen har besluttet, at CO2-afgift-systemet i løbet af 2005 skal vurderes i sammenhæng med de CO2-kvoter, som danske virksomheder pålægges fremover. - Det er altid svært at komme igennem med en fritagelse, når man som Fibertex ikke 100 procent opfylder de gældende betingelser, men med regeringens beslutning er der håb, siger Niels O. Gram, der fastslår, at en grundig revision af et system altid er en fordel for parter, der ikke føler sig retfærdigt behandlet. - Det er, når et system skal ændres, der er de største muligheder for at komme igennem med sine argumenter, og jeg vil derfor foreslå Fibertex's direktør, at han i forbindelse med den kommende gennemgang af CO2-afgiftsystemet henvender sig til Skatteministeriet og gør opmærksom på de særlige forhold, der gælder for Fibertex, siger han. Industriens energichef vil samtidig ikke afvise, at politikerne i en tid, hvor industriarbejdspladser i stor stil forsvinder til udlandet, vil være mere motiverede for at tage hensyn til virksomheder i international konkurrence, som det er tilfældet med Aalborg-koncernen. NORDJYSKE har forelagt kritikken fra Fibertex for Skatteministeriet, der som svar henviser til Folketingets hjemmeside, hvor ministeriets argumenter er fremlagt. Hovedessensen af disse argumenter er, at CO2-afgiften for Fibertex's vedkommende ikke vejer tilstrækkeligt i forhold til produktionens værditilvækst og den samlede omsætning.