Dansk klimaplan godkendt i EU

Naturvidenskab 1. september 2007 06:00

KØBENHAVN: EU-Kommissionen har godkendt den danske CO2-kvoteplan. Den såkaldte allokeringsplan tildeler CO2-kvoter til kraftværker og energitunge industrier i perioden 2008-2012 og gør rede får, hvordan Danmark i den periode vil opfylde sin forpligtelse efter Kyoto-protokollen om at nedskære udslippet af drivhusgasser med 21 procent i forhold til 1990. I forbindelse med godkendelsen kræver EU dog en mindre justering af den plan, som regeringen i marts sendte til godkendelse i EU med otte måneders forsinkelse. EU-Kommissionen kræver en reduktion i anvendelsen af klimakreditter, så virksomhederne kun må bruge 17 procent af deres kvotetildeling til at investere i miljøprojekter i for eksempel udviklingslande. Regeringen havde ønsket 19 procent. Kommissionen godkender, at der fordeles 24,5 millioner ton CO2 per år, hvilket er to millioner ton CO2 mindre end den mængde, der blev udledt i 2005. - Danmark har foreslået en forsvarlig national tildelingsplan, som vi har accepteret med en mindre ændring. Den danske regering er på det rene med, at der er behov for at sikre, at emissionshandelsordningen fortsat er et slagkraftigt redskab til at bekæmpe klimaændringer, siger EU’s miljøkommissær, Stavros Dimas. Minister: God nyhed Miljøminister Connie Hedegaard (K) kalder EU’s blå stempel på klimaplanen for “dagens gode nyhed”. - Hvor andre lande har fået besked på at lave planen om, skal vi blot justere en smule på, hvor meget virksomhederne må købe af kvoter i udlandet. Det gør vi så øjeblikkeligt, siger Connie Hedegaard. Hun varsler allerede nu en ligelig fordeling af justeringen mellem de sektorer, der er omfattet af ordningen. Dyrere plan Den ændring, som EU har krævet, kan ifølge brancheorganisationen Dansk Energi oversættes til, at der kan skæres en halv million ton CO2 mindre ved projekter uden for Europa, og at planen dermed bliver lidt dyrere at opfylde. Kommissionens krav om at begrænse brugen af klimakreditter kan blive et problem for de danske kraftværker, hvis kvoter ifølge planen beskæres med 40 procent, mens elsektoren i konkurrerende lande som Polen og Tyskland tildeles langt flere kvoter. - Af hensyn til konkurrenceevnen er det nødvendigt, at danske kraftværker ikke straffes mere end højst nødvendigt. En skrap kvotetildeling bør derfor følges af en frihed til de danske kraftværker til selv at bestemme brændsel og økonomiske rammer til at sikre en større anvendelse af biomasse og affald, siger chefkonsulent Charlotte Søndergren, Dansk Energi. Regeringen har i sit netop offentliggjorte forslag til finanslov for 2008 afsat 540 millioner kroner til at opfylde de danske klimaforpligtelser til at reducere CO2-udledningen. EU-Kommissionen har godkendt CO2-kvoteplaner for 24 medlemslande og mangler nu kun planerne fra Portugal, Rumænien og Bulgarien./ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...