Militær

Dansk krig på udebane

For tiden bliver der på DR 2 vist en serie om Hitlers krigere.

AFGHANISTAN:For tiden bliver der på DR 2 vist en serie om Hitlers krigere. En af dem var feltmarskal Erich von Manstein; han ansås for at være Hitlers bedste militære strateg. Hans karriere var typisk for de konservative preussiske generaler, der, selv om de havde et køligt forhold til nationalsocialismen, alligevel blev villige redskaber for Hitlers nådesløse krig. Her har vi på en måde begrebet krig i en nøddeskal. De mennesker, politikere eller statsledere, der vil føre krig, har brug for mennesker, der kan det håndværk. Militære strateger kaldes de mennesker, som har lært det håndværk. Ligegyldigt hvilket håndværk – praktisk eller intellektuelt – et menneske har uddannet sig i og har lært at håndtere, så vil det finde tilfredsstillelse i at udøve det. Krigshåndværket gør ingen undtagelse. Soldater bliver uddannet til at gå i krig, til at betjene mange slags våben og andet krigsmateriel, og – når det bliver nødvendigt – til at slå andre mennesker ihjel. Sådan har krig altid været. I vort lille Danmark opereres der stadig med en tvungen værnepligt ud fra den tanke, at vi bør have en national hær, der kan forsvare vort lille land mod en mulig fjende. Men sidst det gjaldt var 9. april 1940; da kom vort forsvar nådesløst og latterligt til kort over for en overvældende stormagt. Der er vel stadig værnepligt i Danmark, men meget af vort lands militære behov dækkes i vid udstrækning af professionelt uddannede soldater, endda i en udstrækning, så de militært uddannede personer og enheder sendes til udlandet for at praktisere deres håndværk. Selvom ingen af disse militærpersoner som militære strateger i deres dygtighed kan sammenlignes med Hitlers feltmarskal Erich von Manstein, gør de formodentlig deres bedste. Men fordi de herhjemme i Danmark ikke kan udfolde deres dygtighed på andet end et temmelig teoretisk plan, må de drage i en kostbar leding tusinder af kilometer fra Danmark for at udfolde deres krigshåndværk. Som Hitlers superdygtige feltmarskal Erich von Manstein både af egen drift og efter ordre fra Adolf Hitler drog til Rusland, hvor han i Stalingrad satte eget og tusinder af tyske soldaters liv på spil, sendes hundreder af danske militærfolk efter politisk beslutning til et fjernt udland for på regulær udebane at udkæmpe en kamp mod en fjende, de ikke kender, men som sidder inde med alle en hjemmebanes fordele. Den overordnede danske ”militærstrateg” i dette meningsløse felttog er forsvarsminister på udebane Søren Gade. Sammen med de politiske beslutningstagere i Folketinget må han bære ansvaret for, at danske soldater sætter livet på spil i en nådesløs krig.