Dansk kriminalmand på mission i Bosnien

- Vi for­sø­ger at være det gode for­bil­le­de på alle ni­veau­er, over-­hol­der færd­sels­reg­ler­ne, kom­mer al­drig bra­sen­de og ta­ler høf­ligt, siger Poul B. Sten­holt Eng­mann. 
Foto: Scanpix

- Vi for­sø­ger at være det gode for­bil­le­de på alle ni­veau­er, over-­hol­der færd­sels­reg­ler­ne, kom­mer al­drig bra­sen­de og ta­ler høf­ligt, siger Poul B. Sten­holt Eng­mann. Foto: Scanpix

Stemningen er høj. Venlige grovheder fyger mellem bordene i den store kantine i EU’s politihovedkvarter i Sarajevo. Politifolkene bærer uniformer hjemmefra. En to meter høj norsk politijente i sort, en sennepsfarvet tysker - og endda en repræsentant for Canadas beredne politi - dog uden hest. En af de mere diskrete uniformer sidder på kriminal-assistent Poul B. Stenholt Engmann fra Københavns Politi. - Man bliver lidt høj af at arbejde i et så internationalt miljø, siger Poul B. Stenholt Engmann. 180 politifolk er udstationeret i Bosnien for EU. De skal hjælpe det lokale politi til at arbejde på- lideligt og professionelt i en multietnisk sammensætning. EU’s udenrigspolitiske chef, Javier Solana, har for nylig advaret de bosniske ledere om, at de skal gennemføre princippet om et enhedspoliti, hvis de vil gøre sig håb om medlemskab af EU i fremtiden. Men det er vanskeligt i et land med to selvstyrende enheder, Den Muslimsk-Kroatiske Føderation på den ene side og Den Serbiske Republik på den anden. Ingen af parterne er glade for tanken om, at den ene får lov at patruljere på den andens område. Svær kommunikation - Det er ikke let at kommunikere under de omstæn-digheder, siger Poul Engmann. - Effektivt politiarbejde er i høj grad afhængigt af, at informationer og efterretninger gøres tilgængelige for de relevante personer. - Det ville unægteligt være nemmere, hvis alle politifolk arbejdede under samme chef og samme regler, siger han. Kriminalassistent Engmann er på sin anden mission i Bosnien. Den første var for FN i 2000. Der er sket meget siden. Dengang var det helt basale opgaver. Han skulle forhindre illegale checkpoints, hvor de stridende parter opkrævede åbenlyst urimelige bøder af folk i biler med ”de andres” nummerplader. I dag er nummerpladerne ens i Bosnien og opgaverne på et andet niveau. Ingen sure miner Poul Engmann er medspiller for Financial Intelligence Department, som tager sig af at opklare hvidvask af penge og finansiering af terror. Der er både muslimer og serbere i afdelingen. - Vi har mandat til at dukke op hos politiet, når og hvor vi vil. Vi kigger dem over skulderen og hjælper dem forhåbentlig til at springe nogle fejltagelser over, forklarer Poul Engmann, tidligere klasselærer på Politiskolen i København og ansat i politiet i nu 27 år. - Vi møder ingen sure miner. Der stilles helt nye krav til bosnisk politi. Det er naturligt for dem at læne sig op ad os, som allerede kender og lever op til de krav, siger han. Men hvad får en 48-årig fraskilt politimand til at forlade lejligheden i Hellerup, sønnen i 3.g og datteren, som er nyuddannet sygeplejerske? - At være med til at gøre en forskel, siger han. Han bor i en lille lejlighed med trafikstøj fra en omfartsvej. Arbejdsdagen er fra 8 til 17, derpå en time i fitnesscenter, hjem og lave mad og tygge sig igennem mails fra København om de nyeste opdateringer af ar-bejdet dér. - Der er meget lange mørke aftener, hvor man får læst det alt sammen råt for usødet. Men så er det også godnat Ole, siger kriminalassi-stenten. Mest stilfærdigt arbejde Stort set hver dag er han og hans spanske kollega fra Guardia Civil på besøg i Financial Intelligence Department. De deltager i ransagninger og anholdelser, men aldrig med ”hånden op af lommen”. EU’s politi i Bosnien har ingen håndsret til at blande sig i felten. - Men vi sidder med, når der planlægges. Vi siger, var det en god idé, om vi gjorde sådan eller sådan? Vi debriefer - hvad var godt, og hvad var skidt? Det meste er stilfærdigt arbejde. Vi følger sagerne og tager med på seminarer og kurser for analysefolk og efterforskere. - Vi forsøger at være det gode forbillede på alle niveauer, overholder færdselsreg-lerne, kommer aldrig brasende og taler høfligt. Det ligger i udvælgelsesproceduren, at vi er en flok mennesker, hvor sandsynligheden for, at vi opfører os dårligt, er ringe. Missionerne i Bosnien har lært ham: - At det kan lade sig gøre at arbejde under ringere forhold end hjemme. At acceptere og endda udnytte hinandens forskelligheder. At hu- ske på hvorfor man egentlig søgte ind til politiet: For at være en del af det gode, der bekæmper det onde. Det kan godt nogle gange glide i baggrunden derhjemme, men hernede bliver det frisket op, siger Poul Engmann./ritzau/