EMNER

Dansk landmænds erfaringer skal bruges i den tredje verden

ÅRHUS:Det tidligere Landbrugets Rådgivningscenter i Århus kommer til at spille en rolle i arbejdet med at skaffe mad til verdens fattigste befolkninger. International Fund for Agricultural Development (IFAD) i Rom peger på, at Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, som rådgivningen nu hedder, kan blive hjemsted for et globalt sekretariat . Sekretariatet skal udbrede erfaringer med rådgivning i husdyrbrug i den tredje verden og på den måde prøve at forbedre levevilkårene for befolkningen. Beslutningen blev truffet for nylig på et møde i Rom i IFAD. I de seneste to år har konsulenter fra den internationale afdeling på Landscentret set på mulighederne med husdyrbrug i Bolivia, Kenya, Indien og Bangladesh. På mødet i Rom blev resultaterne lagt frem og banede derefter vej for at gå videre med planerne om at gøre Landscentret til en centralt placeret enhed i opgaven. "Livestock Services and the Poor", som har været navnet på projektet, er finansieret af Danida og IFAD gennem Verdensbanken. IFAD vil bidrage væsentligt til en fortsættelse af aktiviteterne. Under forudsætning af, at andre også bidrager tilsvarende, vil organisationen lægge sekretariatet i Danmark Efterspørgslen på animalske produkter stiger voldsomt i disse år. Samtidig vokser fattigdommen i ulandenes landdistrikter med stor hast. Fattige småbønder har ofte traditioner for at holde husdyr og burde derfor kunne få gavn af væksten i husdyrsektoren. - Danske erfaringer med 150 års udvikling af bondestyret andelsbevægelse og rådgivning kan endvidere give ideer til, hvordan udvikling kan skabes hos småbønder på deres egne præmisser, forklarer afdelingschef Knud Simonsen og senior international konsulent, Sanne Chipeta, Landscentret, International, om baggrunden for projektet. /ritzau/