EMNER

Dansk lov skal overholdes

Den danske lov må overholdes også for irakerne, som bor i Danmark. Hvis danske irakere rejser til Irak for at kæmpe på Saddam Husseins side eller på anden måde overtræder den danske lovgivning, skal de naturligvis retsforfølges, når og hvis de er rejst til Irak for at kæmpe og vil vende tilbage til Danmark igen, da nu Danmark med beklagelse er i krig. Men det udelukker ikke, at den danske lov skal overholdes til punkt og prikke. Ligeledes må der ses på fredsvagternes optræden som våbenskjold for irakerne. Selv om modstanden mod krig er stor i Danmark, så kan vi ikke have, at vores straffelove overtrædes på disse områder, uanset hvilken holdning man måtte have. Skulle der være uklarheder angående konventioner, må disse afklares. Straffelovens paragraf 102 forklarer tydeligt, hvad de, som under krig eller besættelse yder fjenden bistand m.m., vil/kan straffes med fængsel indtil 16 år. Dette kunne være undgået, hvis man blot havde haft en lidt længere lunte end disse enevældsherskere havde i dette tilfælde. Mogens Thykjær Filstedvej 12, Aalborg, mogen_th@tiscali.dk