Sverige

Dansk lup på svensk modersmålssucces

KØBENHAVN:Udenlandske børn i Sverige, der også modtager undervisning på deres modersmål i folkeskolen, får bedre afgangskarakterer end de etnisk svenske elever. Blandt andet derfor har Undervisningsministeriet ifølge fagbladet Folkeskolen bevilget penge til Skolerådet til en undersøgelse, der sammenligner erfaringer med undervisning af børn med udenlandsk baggrund i Sverige og i Danmark. Den skal også klarlægge, hvorfor andengenerations-indvandrere klarer sig bedre i Sverige end herhjemme. Skolerådet holdt tidligere i år et seminar, hvor de svenske erfaringer med undervisning af børn af anden etnisk baggrund var på dagsordenen. I den politiske verden er modersmålsundervisning et omdiskuteret spørgsmål, og af ideologiske årsager blev det efter regeringsskiftet i 2001 gjort frivilligt for kommunerne, om de fortsat ville tilbyde undervisningen. Den er nu kun obligatorisk for elever fra andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein, Færøerne og Grønland. I dag modtager kun godt 5000 elever, fordelt på 14 kommuner, modersmålsundervisning. Det viste en opgørelse, som Dokumentations- og Rådgivningscentret (DRC) offentliggjorde i november. Nedtrapningen er sket på trods af pædagogiske anbefalinger, som peger på, at gode kundskaber på modersmålet er en væsentlig forudsætning, når elever med udenlandsk baggrund skal tilegne sig viden. I hjemmene bruger mange af disse børn kun modersmålet i den daglige kommunikation og ikke i sammenhænge, som er nødvendige for at få deres læringssprog og begrebsverden på plads. /ritzau/