Retspleje

Dansk Metal stævner Ankestyrelse

København, mandag /ritzau/ Dansk Metal stævner ankestyrelse i landsretten for ikke at følge højesteretsdom. Den kommende retssag kan få betydning for et stort antal fleksjobbere. Dansk Metal mener, at Den Sociale Ankestyrelse ikke efterlever en højesteretsdom, der giver fleksjobbere ret til fuld erstatning for tab af erhvervsevne. Derfor har fagforeningen nu stævnet ankestyrelsen i landsretten. - Hvis Højesterets ord ikke kan få ankestyrelsen til at yde landets fleksjobbere retfærdighed, så må vi jo håbe, at landsretten vil skære det ud i pap for styrelsen, siger faglig sekretær i Dansk Metal, Peter Poulsen. I 2003 vandt Dansk Metal en sag ved Højesteret om et medlem, der kun var blevet tilkendt en erstatning på 20 procent, selv om han havde mistet to tredjedele af sin erhvervsevne ved en arbejdsulykke. Ankestyrelsen mente ikke, at metalarbejderen havde ret til mere, fordi han samtidig var ansat i et fleksjob med løntilskud. Højesteret fastslog imidlertid, at erstatningen skulle fastsættes uafhængigt af fleksjobbet. Ifølge Højesteret skal der ske en "konkret bedømmelse af, hvad tilskadekomne ville eller burde kunne tjene, hvis muligheden for fleksjob ikke forelå". Dommen har betydet, at omkring 1000 fleksjobbere har fået genoptaget deres sag med krav om højere erstatning. Dansk Metal mener imidlertid ikke, at ankestyrelsen efterlever dommen. I den konkrete sag, som startede det hele, fastholder styrelsen nemlig, at metalarbejderen kun kan få erstatning for et erhvervsevnetab på 50 procent, selv om kommunen vurderer, at han har mistet to tredjedele af sin erhvervsevne. Han er i stand til at arbejde fire timer om dagen. - Uden at foretage en eneste undersøgelse siger ankestyrelsen, at vores medlem kan få et job på normale vilkår og tjene halvdelen af det han tjente, før han fik sin skade. Ankestyrelsen kommer end ikke med en eneste forklaring på, hvorfor deres skøn er lavere end den konkrete vurdering, der er foretaget i kommunen, siger Peter Poulsen, og fortsætter: - Højesterets ord var meget klare. Alligevel lever hverken Ankestyrelsen eller Arbejdsskadestyrelsen op til dem. I mange tilfælde får fleksjobberne stadig tilkendt for lav erstatning i forhold til den konkrete vurdering af deres erhvervsevne, som er foretaget i kommunerne. Det er dybt betænkeligt, siger Peter Poulsen. /ritzau/