Retspleje

Dansk sag til ny prøvelse for Strasbourg-domstolen

København, fredag /ritzau/ Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg har godkendt, at domstolens afgørelse i en dansk klagesag, anlagt af to journalister for krænkelse af deres ytringsfrihed, skal prøves en ekstra gang i domstolens storkammer. Tv-journalisterne Jørgen Pedersen og nu afdøde Steen Baadsgaard fik i juni ved Strasbourg-domstolens første afgørelse, truffet af syv dommere, ikke medhold i deres påstand om, at de med urette var dømt for injurier mod en navngiven kriminalinspektør i en tv-udsendelse om politiets rolle i en mordsag fra Frederikshavn. Jørgen Pedersen og Baadsgaards datter, Trine Baadsgaard, der repræsenterer sin afdøde far, havde i overensstemmelse med menneskerettighedskonventionens artikel 43 anmodet om, at afgørelsen fra juni blev indbragt for et storkammer, bestående af 17 dommere. Fem af domstolens dommere afgør dette. Kun sager, som vedrører et væsentligt spørgsmål vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af konventionen eller et emne af generel vigtighed, kan komme i betragtning. Af de 844 sager, Strasbourg-domstolen afgjorde ved dom i 2002, blev kun 12 behandlet af et storkammer. Den danske klagesag var en udløber af den såkaldte Pedal-Ove-sag om en fritidsmusiker ved navn Ove Hansen, der i 1982 blev dømt 12 års fængsel for drabet på sin hustru. Han nåede at afsone otte år, inden sagen blev genoptaget ved Den Særlige Klageret, hvor han blev frifundet med en millionerstatning til følge. De to journalister producerede for 13 år siden to tv-udsendelser, hvori de beskyldte kriminalinspektøren for at have tilsidesat vigtige vidneudsagn, som førte til, at fritidsmusikeren blev dømt. Fire af de syv dommere, der afgjorde sagen ved Strasbourg-domstolen i juni, fandt imidlertid, at de anklager journalisterne havde fremført, ikke var tilstrækkelig underbygget. Følgelig var den godtgørelse på 100.000 kr., de blev dømt til at betale politiinspektøren, ikke udtryk for,at deres ytringsfrihed efter mennenskeretskonventionens art. 10 var krænket. /ritzau/