Nordjylland

Dansk Standard ikke alene om at certificere

NORDJYLLAND:Afdelingschef Carl Otto Rachlitz fra Dansk Standard kan se to overordnede grunde til, at en virksomhed ønsker at blive miljøcertificeret: - Det sender et positivt signal til omgivelserne. Samtidig er der mange virksomheder, som tjener penge på det, fordi de sparer på ressourcerne og undgår spild, siger afdelingchefen. Dansk Standard er en privat, selvejende virksomhed, der varetager al standardisering af miljøledelse i Danmark. Det er med andre ord Dansk Standard, der udgiver certifikatet DS/EN ISO 14001 om miljøledelse i virksomheder. Selve certificeringen - og den efterfølgende kontrol af, om en virksomhed vedbliver at leve op til ISO 14001-standarden - er Dansk Standard til gengæld ikke alene om at foretage. - I princippet kan hver mand gøre det, fortæller Carl Otto Rachlitz. Han understreger dog, at reelt er det dog sådan, at certificeringen skal være foretaget af en virksomhed, der har fået bemyndigelse til det af Dansk Akkreditering (DANAK), der er det nationale akkrediteringsorgan. DANAK er garanten for, at virksomhederne certificerer i overensstemmelse med standarderne. Udover Dansk Standard er fire andre virksomheder akkrediteret af DANAK til at certificere miljøledelsessystemerne. Ifølge DANAK er det: Det Norske Veritas, BVQI Denmark, Dancert og Force Technology.