Dansk velfærd er truet

Færre penge til daginstitutioner, folkeskole og hjemmehjælp... Nok er det fristende at lade billige håndværkere fra Polen, Ungarn eller Baltikum renovere køkken og badeværelse. Men billige østarbejdere sætter velfærden under pres.Udstationerede udenlandske arbejdere betaler nemlig ikke skat i Danmark, og i løbet af de maksimale tre måneder, udstationeringen varer, bliver det til anseelige beløb.

Faktisk vil blot 25 udstationerede østarbejdere i løbet af de tre måneder unddrage den kommunale kasse for indtægter svarende til omkring 1000 timers hjemmehjælp, syv pladser i daginstitution eller årslønnen til en pædagog. I hvertfald i forhold til den skat, som 25 danskere i ordinært job ville bidrage med. Dertil skal lægges den indtægt, som amt og stat går glip af. Samfundet bliver altså snydt for skatteindtægter, som kunne finansiere mere velfærd. At købe billige udenlandske håndværere er både usolidarisk og dårlig samfundsøkonomi. Er udstationerede østarbejdere en dårlig forretning for vores fælles kasse, er det til gengæld en indbringende affære for bagmænd og kreative bygherrer, der scorer kassen på at bygge billigt og sælge til markedspris. Det må man gætte, for siden EU's udvidelse 1. maj 2004, har vi oplevet et boom i import af billig øst-arbejdskraft. Alene i de første ni måneder af 2005 er antallet af polske firmaer med momsregistrering i Danmark firdoblet. Dertil kommer, at mange firmaer opererer i Danmark uden at være registreret, har vi erfaret. Omkring 6000 arbejdere fra de nye østeuropæiske EU-lande har ifølge en vurdering fra foråret fundet vej til Danmark. Men det er netop en vurdering, for der er en åbenlys mangel på registrering og statistik på området. Derfor et det også vanskeligt at bevise mistanker om plat og svindel, som f.eks. om den tilladte maksimale udstationeringsperiode bliver overtrådt. Og det bliver den! Det vil være naivt at tro andet. Mistanken bestyrkes af observationer og samtaler med udenlandske kolleger. Desuden støder fagbevægelsen ofte på bagmænd, hvis navne vi kender fra tidligere forsøg på at omgå overenskomster og regler. Der er ingen grund til at tro, at plattenslagere pludselig skulle få et kærligt forhold til lovgivning, når gevinsten ved at omgå reglerne lokker. Regering og folketing må sikre, at udenlandske arbejdere i Danmark bliver registreret, så kontrollen med, at reglerne overholdes kan blive effektiv. Og der må sikres nødvendige ressourcer til de myndigheder, der håndhæver landets love og regler. Fagbevægelsens interesse er naturligvis at indgå overenskomster med udenlandske firmaer, på lige fod med danske virksomheder. Importen af billig udenlandsk arbejdskraft sætter imidlertid det danske overenskomstsystem under pres. Resultatet kan blive et kaotisk arbejdsmarked, som lovgivning må rydde op i. Det kan ingen - hverken lønmodtagere, arbejdsgivere eller politikere - være interesserede i. Selv ikke liberalisten, beskæftigelsesminister Hjort Frederiksen: "I Danmark har vi ... stærke, repræsentative parter, der kan og vil påtage sig et betydeligt ansvar for udviklingen på arbejdsmarkedet, og ... løse(r) mange af de problemer, som andre landes parlamenter i stedet må lovgive om. Jeg er blevet bekræftet i fordelene ved den danske model". Andre EU-lande - som Frankrig og Spanien - har da også vist interesse for at kopiere den danske model. Men ikke mindst er overenskomsterne et værn om lønmodtagernes rettigheder på arbejdsmarkedet. Med lønninger på 15-25 kroner i timen kommer østarbejderne til at fungere som løntrykkere. I Tyskland har vi allerede set konsekvensen som faldende lønninger i en byggebranche, der netop er oversvømmet af billig polsk arbejdskraft. Det kan kun betyde forarmelse. Lønniveauet i Danmark passer til danske leveomkostninger. Sådan er dét! Heller ikke udenlandske kolleger skal underbetales, når de arbejder i Danmark. Konsekvenserne bliver ellers uoverskuelige - for hele samfundet. Problemet kan kun løses ad politisk vej efter devisen: På samme vilkår! Allan Winfeld, formand for Byggefagenes Samvirke Aalborg og Forbundet Træ-Industri-Byg, Aalborg Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg