Danske badestrande kan ikke klare EU-krav

En række danske badestrande kan ikke klare kravene i et nyt EU-direktiv om badevand. Mellem 60 og 125 strande må i fremtiden forventes at dumpe med karakteren ”ringe” på grund af for mange enterokok-bakterier, når de årlige vurderinger foretages. Det fortæller en ny rapport, som konsulentfirmaet Cowi har udarbejdet for Miljøstyrelsen. Ganske vist vil en del af strandene i virkeligheden have bedre vandkvalitet end ”ringe”, men får alligevel den dårlige bedømmelse på grund af usikkerhed ved stikprøver. Hvis man øger antallet af prøver, vil antallet af danske badestrande, der klassificeres som forurenede, blive væsentligt mindre - således at antallet af forkastede strande formodentlig kommer til at ligge mellem 12 og 62, skønner rapporten. Når vandet ved en strand dumper i EU-testen, er der tre muligheder: Enten forbedrer man vandkvaliteten ved at gennemføre reglerne i EU’s skrappe vandrammedirektiv, eller også griber man ind i de nærliggende spildevandssystemer. Eller, hvis det ikke er nok til at gøre vandet renere, må der nedlægges badeforbud. EU’s direktiv om badevand har været undervejs i 10 år. Det ændrer både krav og kontrolmetoder, så risikoen for at blive syg under badning bliver mindre. Hidtil har man brugt bakterien E.coli som målestok for vandets kvalitet, men nu introduceres enterokokker som indikator. /ritzau/