EMNER

Danske bilister betaler rigeligt i forvejen

VEJAFGIFTER:VK er i gang med en 10-års trafikplan og det er også fint nok, men deres model med at indføre det såkaldte OPP (Offentlig-Privat-Patnerskab), hvor staten og private entreprenører går sammen om at lave en vejstrækning og bagefter lade bilisterne betale for at benytte vejstrækning, må jeg sige nej til. Det er lige så idiotisk som roadpricing. Danske bilister betaler i forvejen rigeligt til vejene igennem afgiftert, når vi køber bil, og på benzinpriserne . Hvis VK vil have nogle flere penge ind på vejene, kan de opkræve penge for de udenlandske lastvogne, som bruger vores veje, lige så vel som danske lastbiler skal betale i udlandet. Hvorledes skal det fungere? Når lastbilerne alligevel skal tolddeklarere ved grænserne, kan man aflæse km- tallet, når man kører ind i landet og tilsvarende, når man kører ud og så betale en afgift pr. km. Femern-forbindelsen bør snarest lægges i mølpose. Vi har ikke brug for en ny stor broforbindelse, for at svenskerne og tyskerne lynhurtigt kan suse til hinandens lande og bruge Danmark som transitland. Lad os i stedet for få udbygget vores vejnet, hvor der er behov for det og det vil i Nordjylland bl.a. betyde, at vi skal have en 3. Limfjordsforbindelse og samtidig lave en ny fordelingsnøgle imellem stat, amt og kommune, så Læsøboerne kan få en billigere færgeforbindelse, for det har de brug for, hvis de skal overleve som ø-samfund og det skulle der jo nok kunne blive råd til, hvis vi "skipper" Femern-forbindelsen.