Danske ekstremister opruster

Der er grobund for ekstremisme fra alle sider af det danske samfund

Venstrefløjsaktivister i kamp mod politiet på Nørrebro. Højreekstremister i demonstration. Formodede islamiske terrorister bliver anholdt i Vollsmose. Umiddelbart er der lysår mellem de tre grupper og deres politiske ideologier. Men fælles for dem er, at de er i oprør mod det eksisterende samfund. De kæmper for noget og er villige til at slås for deres sag. Og der er gang i dem i øjeblikket. I sidste uge udkom Politiets Efterretningstjenestes (PET) årsberetning. Her beskrives udviklingen blandt de grupper, som efterretningstjenesten holder særligt øje med – og både islamister, venstre- og højreradikale giver tjenesten grund til bekymring: Man bruger flere kræfter på bekæmpelsen af islamisk terrorisme end nogensinde før. De højreradikale er gået markant fremad. Og venstreekstremisterne er om ikke gået frem, så i hvert fald lige så stærke som i de sidste par år. Højst fem procent Samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet anslår, at det maksimalt er fem procent af den danske befolkning, der ligger helt ude på de politiske yderfløje. Der har altid været mennesker i opposition til det danske samfund. Men der er risiko for, at antallet af ekstremister vil vokse i fremtiden. - Det moderne samfund tror ikke på ideologier. Du skal forme dit eget liv og udvikle dine egne værdier. Den proces er god for mange, men der er også en del, der ikke kan finde ud af det. De har ingenting at holde fast i - og så bliver de ekstreme ideologier tiltrækkende, forklarer han. PET er heller ikke blind for denne udvikling. I årsberetningen hedder det, at “polarisering og marginalisering i samfundet kan medvirke til yderligere at fremme radikaliserings-tendenser, som kan udgøre et vækstgrundlag for terrorisme,” og man ser et “konfliktpotentiale” mellem de forskellige grupper af ekstremister. Ifølge Johannes Andersen virker de radikale bevægelser mest tiltrækkende på to grupper af danskere: Akademikere, der ser dem som et sted at udfolde deres bedste idéer. Og marginaliserede mennesker, der mangler et sted at høre til. Flere potentielle Begge grupper vokser i øjeblikket. Rene Karpantschof fra Københavns Universitet er tidligere autonom, og forsker i dag i de ekstreme ideologier. Og han er ikke i tvivl om, at de er i fremmarch. - Vi har en meget polariseret politisk debat i øjeblikket. Der er mange, der føler sig ramt af regeringens økonomiske politik, og det er svært at få politikerne i tale. Selv om langt de fleste danskere bare hygger sig med deres friværdi, er der en tendens til, at flere går til de politiske yderfløje lige nu, siger han.